by author1 author1

ขั้นตอนการหั่นย่อย,สกัด,ระเหยเข้มข้นน้ำเปลือกกาแฟ

1.เปลือกกาแฟที่นำมาแปรรูป

2.นำเข้าเครื่องหั่นย่อย

3.ผลิตภัณฑ์เปลือกกาแฟหั่นย่อยที่ได้

4.นำเข้าเครื่อง HI SPEED EXTRACTOR

5.ผลิตภัณฑ์น้ำสกัดจากเปลือกกาแฟที่ได้

6.นำเข้าเครื่อง FALLING  FILM  EVAPORATOR

7.ผลิตภัณฑ์น้ำเปลือกกาแฟเข้มข้นที่ได้