by author1 author1

ขั้นตอนการสกัดด่วน, ระเหยเข้มข้น และสเปรย์ดราย จากใบย่านาง

ขั้นตอนการสกัดด่วน, ระเหยเข้มข้น และสเปรย์ดราย จากใบย่านาง


1.ใบย่านางที่นำมาแปรรูป

2.แปรรูปให้เป็นของเหลวโดยการต้มสกัด เครื่องสกัดด่วน (HI SPEED EXTRACTOR) สามารถใช้สกัดสารสำคัญจากวัตถุดิบออกมาเป็นน้ำสกัดได้อย่างรวดเร็ว

3.ผลิตภัณฑ์น้ำสกัดจากใบย่านางที่ได้

4.แปรรูปด้วย เครื่องระเหยเข้มข้น (FALLING  FILM  EVAPORATOR) ระเหยน้ำออกจากวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นของเหลวเพื่อทำให้เข้มข้น


5.ผลิตภัณฑ์น้ำใบย่านางเข้มข้นที่ได้


6.แปรรูปด้วย เครื่องสเปรย์ดรายเออร์ (SPRAY DRYER) อบแห้งแบบพ่นฝอยจากของเหลวให้เป็นผงแห้ง

7.ผลิตภัณฑ์ผงน้ำใบย่านางสกัดที่ได้

by author1 author1

ขั้นตอนการต้มสกัด,ระเหยเข้มข้น และสเปรย์ดราย จากหัวปลี

ขั้นตอนการต้มสกัด,ระเหยเข้มข้น และสเปรย์ดราย จากหัวปลี


1.หัวปลีที่นำมาแปรรูป

2..หัวปลีที่นำมาแปรรูป ทำเป็นของเหลวโดยใช้หม้อต้มก่อน  ถังต้มกวนผสม ( HEATING MIXING TANK )

3.ผลิตภัณฑ์น้ำสกัดหัวปลีที่ได้


4.แปรรูปด้วย เครื่องระเหยเข้มข้น (FALLING  FILM  EVAPORATOR) ระเหยน้ำออกจากวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นของเหลวเพื่อทำให้เข้มข้น


5.ผลิตภัณฑ์น้ำสารสกัดหัวปลีเข้มข้นที่ได้


6.แปรรูปด้วย เครื่องสเปรย์ดรายเออร์ (SPRAY DRYER) อบแห้งแบบพ่นฝอยจากของเหลวให้เป็นผงแห้ง

7.ผลิตภัณฑ์ผงน้ำสารสกัดหัวปลีที่ได้

by author1 author1

ขั้นตอนการต้มสกัด,ระเหยเข้มข้น และสเปรย์ดรายผง จากน้ำใบหม่อน

ขั้นตอนการต้มสกัด,ระเหยเข้มข้น และสเปรย์ดรายผง จากน้ำใบหม่อน

1. ใบหม่อนที่นำมาแปรรูป


2.ใบหม่อนที่นำมาแปรรูป แปรรูปให้เป็นของเหลวโดยการต้มสกัด ถังต้มกวนผสม ( HEATING MIXING TANK )ถังกวนผสมใช้กวนผสมของเหลว และให้ความร้อนด้วย HOT OIL

 

 

 

 

 

 

3.ผลิตภัณฑ์น้ำใบหม่อนที่ได้

4.แปรรูปด้วย เครื่องระเหยเข้มข้น (FALLING  FILM  EVAPORATOR) ระเหยน้ำออกจากวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นของเหลวเพื่อทำให้เข้มข้น

5.ผลิตภัณฑ์น้ำใบหม่อนเข้มข้นที่ได้

6.แปรรูปด้วย เครื่องสเปรย์ดรายเออร์ (SPRAY DRYER) อบแห้งแบบพ่นฝอยจากของเหลวให้เป็นผงแห้ง

7.ผลิตภัณฑ์ผงน้ำใบหม่อนที่ได้

by author1 author1

ขั้นตอนแปรรูปการต้มสกัด,ระเหยเข้มข้น และสเปรย์ดรายผงจากมะขามแดง

ขั้นตอนแปรรูปการต้มสกัด,ระเหยเข้มข้น และสเปรย์ดรายผงจากมะขามแดง


1.มะขามแดงที่นำมาแปรรูป

2. สมุนไพรที่นำมาแปรรูป แปรรูปให้เป็นของเหลวโดยการต้มสกัด ถังต้มกวนผสม ( HEATING MIXING TANK )ถังกวนผสมใช้กวนผสมของเหลว และให้ความร้อนด้วย HOT OIL

3.ผลิตภัณฑ์น้ำมะขามแดงที่ได้

4.แปรรูปด้วย เครื่องระเหยเข้มข้น (FALLING  FILM  EVAPORATOR) ระเหยน้ำออกจากวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นของเหลวเพื่อทำให้เข้มข้น

5.ผลิตภัณฑ์น้ำมะขามแดงเข้มข้นที่ได้

6.แปรรูปด้วย เครื่องสเปรย์ดรายเออร์ (SPRAY DRYER) อบแห้งแบบพ่นฝอยจากของเหลวให้เป็นผงแห้ง

7.ผลิตภัณฑ์ผงมะขามแดงที่ได้

by author1 author1

ขั้นตอนการหั่นย่อย,สกัด,ระเหยเข้มข้น,สเปรย์ดราย จากเปลือกกาแฟ

ขั้นตอนการหั่นย่อย,สกัด,ระเหยเข้มข้น,สเปรย์ดราย จากเปลือกกาแฟ

1. เปลือกกาแฟที่นำมาแปรรูป

2.นำเข้าเครื่องหั่นย่อยสมุนไพรแบบเห็ดหลินจือ ( LINGZHI HERB CHIPPER ) ใช้ในการหั่นผลิตภัณฑ์ให้มีขนาดตามที่ต้องการ และมีขนาดที่สม่ำเสมอ เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับหั่นใบอ่อนและแข็งของสมุนไพร

3.ผลิตภัณฑ์เปลือกกาแฟหั่นย่อยที่ได้

4.แปรรูปให้เป็นของเหลวโดยการต้มสกัด เครื่องสกัดด่วน (HI SPEED EXTRACTOR) สามารถใช้สกัดสารสำคัญจากวัตถุดิบออกมาเป็นน้ำสกัดได้อย่างรวดเร็ว

5.ผลิตภัณฑ์น้ำสกัดจากเปลือกกาแฟที่ได้

6.แปรรูปด้วยเครื่องระเหยเข้มข้น (FALLING  FILM  EVAPORATOR) ระเหยน้ำออกจากวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นของเหลวเพื่อทำให้เข้มข้น

7.ผลิตภัณฑ์น้ำเปลือกกาแฟเข้มข้นที่ได้

8.แปรรูปด้วยเครื่องสเปรย์ดรายเออร์ (SPRAY DRYER) อบแห้งแบบพ่นฝอยจากของเหลวให้เป็นผงแห้ง

9.ผลิตภัณฑ์ผงกาแฟที่ได้

by author1 author1

ขั้นตอนการหั่นย่อย,คั้นน้ำ,ระเหยเข้มข้น,สเปรย์ดราย,และFLUIDIZED BED GRANULATOR จาก น้ำขิง

ขั้นตอนการหั่นย่อย,คั้นน้ำ,ระเหยเข้มข้น,สเปรย์ดราย,และFLUIDIZED BED GRANULATOR จาก น้ำขิง

1. ขิงสดที่นำมาแปรรูป

2.นำเข้าเครื่องหั่นย่อยสมุนไพรแบบเห็ดหลินจือ ( LINGZHI HERB CHIPPER ) ใช้ในการหั่นผลิตภัณฑ์ให้มีขนาดตามที่ต้องการ และมีขนาดที่สม่ำเสมอ เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับหั่นใบอ่อนและแข็งของสมุนไพร

3.ผลิตภัณฑ์ขิงสดหั่นย่อยที่ได้

4.นำเข้าเครื่องคั้น

5.ผลิตภัณฑ์น้ำขิงที่ได้

6.แปรรูปด้วยเครื่องระเหยเข้มข้น (FALLING  FILM  EVAPORATOR) ระเหยน้ำออกจากวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นของเหลวเพื่อทำให้เข้มข้น

7. ผลิตภัณฑ์น้ำขิงเข้มข้นที่ได้

8. แปรรูปด้วยเครื่องสเปรย์ดรายเออร์ (SPRAY DRYER) อบแห้งแบบพ่นฝอยจากของเหลวให้เป็นผงแห้ง

9.ผลิตภัณฑ์ผงขิงที่ได้

10.แปรรูปด้วยเครื่องเกาะกลุ่ม ( FLUIDZED BED GRULATOR ) อบผงด้วยลมร้อนในตัวถังเกาะกลุ่มด้วยสารช่วยยึดเกาะ

11.ผลิตภัณฑ์ผงขิงเกาะกลุ่มที่ได้

by author1 author1

ขั้นตอนการต้มสกัด,ระเหยเข้มข้น,แปรรูปผงจากกลีบบัวอบแห้ง

ขั้นตอนการต้มสกัด,ระเหยเข้มข้น,แปรรูปผงจากกลีบบัวอบแห้ง

1.กลีบบัว

2.นำเข้าหม้อต้มสกัด

3.ผลิตภัณฑ์น้ำกลีบบัวเข้มข้นที่ได้

4.นำเข้าเครื่อง FALLING  FILM  EVAPORATOR

5. ผลิตภัณฑ์น้ำกลีบบัวเข้มข้นที่ได้

6. นำเข้าเครื่อง SPRAYDRYER

7. ผลิตภัณฑ์ผงกลีบบัวอบแห้งที่ได้

by author1 author1

ขั้นตอนการต้มสกัด,ระเหยเข้มข้น,แปรรูปผงจากน้ำกลีบบัวอบแห้ง

ขั้นตอนการต้มสกัด,ระเหยเข้มข้น,แปรรูปผงจากน้ำกลีบบัวอบแห้ง

1.กลีบบัวอบแห้งที่นำมาแปรรูป

 

2.นำเข้าหม้อต้มสกัด

 

3.ผลิตภัณฑ์น้ำกลีบบัวอบแห้งที่ได้

 

4..นำเข้าเครื่อง FALLING  FILM  EVAPORATOR

5. ผลิตภัณฑ์น้ำกลีบบัวเข้มข้นที่ได้

6.นำเข้าเครื่อง SPRAY DRYER

7.ผลิตภัณฑ์ผงกลีบบัวอบแห้งที่ได้