by author1 author1

วันอาทิตย์ที่  3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ เซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา (โคราช)

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม
การพัฒนาสินค้าทางการเกษตรด้วยนวัตกรรมการแปรรูปสู่ Thailand 4.0 และเทคโนโลยีการสกัดน้ำมันกัญชา
โดย นายวิเชียร  จันทรโณทัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ประธานเปิดงาน
ด้วยชุดเครื่องจักรแปรรูป
– Hi-Speed Extractor
-Hi- Nutrition Evaporator
-Hi-Yield Spray Dryer
-Hi-Yield Essential Oil Distiller

**เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการแปรรูป**
– ผลผลิตทางการเกษตร   – สมุนไพร – อาหารเสริม  – หน่วยงานภาครัฐ
– สถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยฯ  – วิสาหกิจชุมชน –  หน่วยงานทางการแพทย์
– และผู้ที่สนใจ ฯลฯ

พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีการแปรรูป
คุณสาธร  เตรียมชัยศรี

วันอาทิตย์ ที่ 3 พ.ย 2562
เวลา 09.00-12.00 น.
ณ เซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา (โคราช)

จัดโดย สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6
ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย

บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด
และภาคีเครือข่าย

สัมมนาฟรี สมัครและลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
สนใจติดต่อ ได้ที่
โทร.02-5742275

Fax.02-9817856
093-140-2275 /  081-736-2275

อีเมล์ spraydrytech@gmail.com

www.eurobesttechnology.co.th