by author1 author1

ขั้นตอนการระเหยแอลกอฮอล์จากกระชายดำ

1.กระชายดำที่นำมาแปรรูป  แปรรูปให้เป็นของเหลวโดยการหมักแอลกอฮอล์ และแยกกากแยกน้ำ

2.แปรรูปด้วย เครื่องระเหยแอลกอฮอล์ (Alcohol Recovery Evaporator) ใช้ระเหยแอลกอฮอล์นำกลับมาใช้ซ้ำ


3.ผลิตภัณฑ์สารสกัดกระชายดำที่ได้