by admin admin

การใช้งานทางเทคโนโลยีเภสัชกรรมและการจัดส่งยา

ผงอัดโดยตรงสารเพิ่มปริมาณและการผลิตสารเพิ่มปริมาณแบบประมวลผลร่วม

สเปรย์อบแห้งสามารถใช้ในการปรับเปลี่ยนการกระจายขนาดของผลึก, เนื้อ ของผลึก, ความหลากหลายและปริมาณความชื้นถ้าอนุภาคส่งผลให้การอัดดีขึ้น

สเปรย์อบแห้งแลคโตสเป็นที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบันเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอยผลิตโดยการอบแห้งสารละลายที่มีแลคโตสคริสตัล ผลิตภัณฑ์แห้งสเปรย์ประกอบด้วยส่วนผสมของผลึกของแลคโตสโมโนไฮเดรตและทรงกลมผลึกขนาดเล็กที่จัดขึ้นร่วมกันโดยอสัณฐานแลคโตสสเปรย์แลคโตสแห้งพบว่ามีคุณสมบัติการบดอัดที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับรูปแบบผลึกของ เดอ โบเออร์ และคณะกล่าวว่าแลคโตสอสัณฐานรวมค่อนข้างโดยพลาสติกการเปลี่ยนรูปมากกว่าโดยการกระจายตัวของอนุภาค

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคุณสมบัติวัสดุเฉพาะจะต้องอนุญาตให้มีการบีบอัดโดยตรงวัสดุที่ได้รับการร่วมประมวลผลผ่านการอบแห้งสเปรย์เพื่อให้ได้สารประกอบที่มีดีกว่า คุณสมบัติ (ความสามารถในการไหล, ดูดความชื้นและขนาดกะทัดรัด) สําหรับการบีบอัดโดยตรงเมื่อเทียบกับแต่ละบุคคลสารเพิ่มปริมาณหรือส่วนผสมทางกายภาพของพวกเขา ในระหว่างการประมวลผลไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดขึ้นและทั้งหมดสะท้อนการเปลี่ยนแปลงปรากฏขึ้นในคุณสมบัติทางกายภาพของอนุภาค สารเพิ่มปริมาณแห้งหลายสเปรย์สําหรับโดยตรงการบีบอัดที่มีจําหน่ายในเชิงพาณิชย์:

Starlac (a-แลคโตสโมโนไฮเดรตและแป้งข้าวโพด), เซลแลคโตส (a-แลคโตสโมโนไฮเดรตและเซลลูโลสผง), ไมโครเซแล็ค (a-แลคโตสโมโนไฮเดรตและเซลลูโลส microcrystalline), Prosolv (เซลลูโลส microcrystalline และซิลิคอนไดออกไซด์) และ F-ละลาย (mannitol, xylitol, สารเพิ่มความอนินทรีย์และ disintegrating, การพัฒนาสําหรับรูปแบบยาละลายอย่างรวดเร็ว)

เซลแลคโตส, สเปรย์ coprocessed แห้งฟิลเลอร์ / สารยึดเกาะสําหรับการบีบอัดโดยตรงและประกอบด้วย 25% w / w เซลลูโลสผงและ 75% w / w a แลคโตส monohydrate, มีความต้านทานแรงดึงของแท็บเล็ตที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับส่วนผสมทางกายภาพที่มี 25% w / w Elcema P-100 และ 75% w / w แลคโตสสําหรับการบีบอัดโดยตรง (Tablettose)

โกเอลและโจกานีพัฒนาสารเพิ่มออกซิเจนที่บีบอัดได้โดยตรงที่มีแลคโตสโพลีไวนิลไพร์,โรลิโดนและโซเดียม croscarmellose ผลิตภัณฑ์นี้มีความสามารถในการไหลที่ดีขึ้น, การสลายตัวของแท็บเล็ตและกระชับกว่า- แลคโตสโมโนไฮเดรตของ Hauschild และ Picker ประเมินสารประกอบ coprocessed ตาม a – แลคโตสโมโนไฮเดรตและแป้งข้าวโพดสําหรับสูตรเม็ด เมื่อเทียบกับส่วนผสมทางกายภาพของวัสดุ coprocessed มีความสามารถในการไหลที่ดีขึ้น, แรงบดเม็ดที่สูงขึ้นและสลายตัวของแท็บเล็ตได้เร็วขึ้น

การวิเคราะห์เฮคเคลพบว่าส่วนผสมแห้งสเปรย์ผิดปกติพลาสติกที่มีความยืดหยุ่น จํากัด ในขณะที่ส่วนผสมทางกายภาพแสดงพฤติกรรมยืดหยุ่นส่วนใหญ่ ไมโครซีแลค 100, สเปรย์ coprocessed แห้งฟิลเลอร์ / เครื่องผูกสําหรับการบีบอัดโดยตรงและประกอบด้วย 25% w / w เซลลูโลส microcrystalline และ 75% w / w a แลคโตสโมโนไฮเดรต, พบการไหลที่เหนือกว่าและคุณสมบัติที่มีผลผูกพันเมื่อเทียบกับส่วนผสมทางกายภาพของเซลลูโลส microcrystalline กับเกรดแลคโตสที่แตกต่างกันเช่นแลคโตสโมโนไฮเดรต (แลคโตส 100M), กรด f3 แล็กโตส (Pharmatose DCL21) และสเปรย์แลคต์แห้ง (Pharmaseto DCL11)

https://www.researchgate.net/publication/253243897_Spray_Drying_in_Pharmaceutical_Industry_A_Review