by satit triamchaisri satit triamchaisri

เครื่องระเหยข้นแบบฟิล์มบาง Falling film evaporator

   

เครื่องระเหยข้นแบบฟิล์มบาง Falling film evaporator รุ่นระเหยน้ำ 40 ลิตรต่อชั่วโมง

ระเหยทำให้ของเหลวข้นด้วยความร้อนต่ำ ภายใต้สภาวะสุญญากาศ

ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่อง พร้อมขนส่งติดตั้ง

by satit triamchaisri satit triamchaisri

เครื่องต้มสกัด ขนาด 2000 ลิตร

 

เครื่องต้มสกัด ขนาด 2000 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง

ตัวถังเป็นแบบ dimple plate jacket หุ้มฉนวน ให้ความร้อนด้วยไอน้ำ

ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่อง พร้อมขนส่งติดตั้ง

by author1 author1 ไม่มีความเห็น

ดำเนินการติดตั้ง,ทดสอบและส่งมอบเครื่องจักร ณ บริษัท ศูนย์วิจัยและบำบัดโรคมะเร็ง จำกัด

บริษัท ศูนย์วิจัยและบำบัดโรคมะเร็ง จำกัด

ตามที่ บริษัท ศูนย์วิจัยและบำบัดโรคมะเร็ง จำกัด  ได้ดำเนินการตกลงสั่งซื้อเครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย รุ่น SDE-50 EURO 3. จำนวน 1 เครื่อง กับทางบริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด ทางบริษัทฯ ได้เข้าไปดำเนินการติดตั้ง,ทดสอบและส่งมอบเครื่องจักร ณ บริษัท ศูนย์วิจัยและบำบัดโรคมะเร็ง จำกัด  จังหวัดเชียงใหม่  ในวันอังคาร ที่  24-25 สิงหาคม  2564

by author1 author1 ไม่มีความเห็น

ดำเนินการติดตั้ง,ทดสอบและส่งมอบเครื่องจักร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ทำสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์เครื่องพ่นฝอยและทดสอบผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง จำนวน ๑  ชุด กับทางบริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด ทางบริษัทฯ ได้เข้าไปดำเนินการติดตั้ง,ทดสอบและส่งมอบเครื่องจักร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย เมื่อวันศุกร์ ที่  3 กันยายน  2564

by author1 author1 ไม่มีความเห็น

ดำเนินการติดตั้ง,ทดสอบและส่งมอบเครื่องจักร ณ โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย

โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ตามที่จังหวัดมุกดาหาร ได้ทำสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย (Spray  Dryer) สามารถระเหยน้ำได้ ๑๐๐ ลิตรต่อชั่วโมง ที่ ๓๕๐ องศาเซลเซียส จำนวน ๑ เครื่อง กับทางบริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด ทางบริษัทฯ ได้เข้าไปดำเนินการติดตั้ง,ทดสอบและส่งมอบเครื่องจักร ณ โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่  16-23 สิงหาคม  2564

 

by author1 author1 ไม่มีความเห็น

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ท่านอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาหลักสูตร “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร” ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย โดยมี คุณสาธร เตรียมชัยศรี และ อาจารย์ณัฐ เตรียมชัยศรี ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท ยูโร เบสท์เทคโนโลยี จำกัด เป็นวิทยากร ในการนี้ ผศ.ดรนิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะคณะเครือข่ายจัดงานได้เข้าร่วมต้อนรับท่านประธานและร่วมส้มมนาในครั้งนี้

 

 

โครงการสัมมนาหลักสูตร “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร”

**แหล่งที่มา** https://www.rmutt.ac.th/faculty/science-and-technology

by admin admin ไม่มีความเห็น

สถานประกอบการต้นแบบต้านโควิด-19

กระทรวงสาธารณสุข หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

มอบเกียรติบัตรแก่ บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นสถานประกอบการต้นแบบต้านโควิด-19

ประเภทสถานประกอบการขนาดเล็ก

 

by author1 author1 ไม่มีความเห็น

ร่วมทำกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล

ผู้บริหาร พร้อมพนักงาน บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด ร่วมทำกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563  ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี