by admin admin

Stainless Tank ถังสแตนเลส

ถังสแตนเลสมีรูปแบบลักษณะการใช้งานได้หลากหลายตัวอย่างดังนี้

1.Storage tank ถังเก็บมีทั้งรูปของแข็ง ของเหลว เก็บวัตถุดิบไว้เพื่อการรอนำไปใช้งานต่อ

2.Insulated tank ถังเก็บความร้อน/ความเย็น ถังสแตนเลสที่บุฉนวนกันความร้อน/ความเย็น สามารถกักเก็บความร้อน/เย็นได้ช่วงระยะเวลาหนึ่ง ขึ้นอยู่กับสภาวะภายนอกและตัวของวัตถุดิบ เช่น ถังนมเย็น

3.ถังให้ความร้อนแบบต้ม/อุ่น มีลักษณะการให้ความร้อนหลักๆดังนี้

3.1ฮีทเตอร์ไฟฟ้า (Electric heater) เหมาะแก่การใช้กับถังต้มเล็กๆ จนถึงห้องปฏิบัติการระดับกลาง(ขนาด500ลิตร) ไม่เหมาะกับถังต้มขนาดใหญ่ เนื่องจากค่าพลังงานสูงกว่าแก๊ส

3.2เตาแก๊ส เหมาะแก่การใช้ตามครัวเรือน จนถึงขนาดอุตสาหกรรมขนาดกลาง(ขนาด2000ลิตร)

3.1,3.2 ผิวชั้นกลางจะใช้น้ำมันร้อน (hot oil) ช่วยในการกระจายความร้อนให้ทั่วถึง ป้องกันการไหม้จากการให้ความร้อนเพียงเฉพาะส่วนใต้ถังมากเกินไป

3.3ไอน้ำ เป็นระบบที่แพร่หลายที่สุดในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เนื่องด้วยความปลอดภัยและสะดวกในการดึงไปใช้ในหลายๆส่วนของโรงงานโดยการเดินท่อจากแหล่งกำเนิดไอน้ำ (Boiler) แรงดันไอน้ำที่ออกจากบอยเลอร์อยู่ที่ราว 7-10บาร์ แล้วจึงนำไปลดแรงดันด้วยวาล์วลดแรงดัน (pressure regulator) ตามการใช้งาน โดยดูจากอุณหภูมิที่ใช้ ถ้าแรงดันสูงอุณหภูมิก็สูงแปรผันตรงโดยดูตามตารางไอน้ำ(Steam table)

ถังต้มแรงดันสูงจะมีฝาปิดทนแรงดันซีลปิดไม่ให้ความดันรั่วไหล ซึ่งมีการติดตั้งเซฟตี้วาล์ว(safety valve) ป้องไม่ให้ความดันสูงเกินไป เมื่อความดันถึงจุดที่กำหนด เซฟตี้วาล์วจะเปิดเพื่อระบายแรงดันออก สำหรับถังขนาดใหญ่จะทำการติดตั้งเซฟตี้วาล์วมากกว่าหนึ่งจุด

4.ถังเย็น (Cooling tank) ถังเก็บหล่อด้วยสารหล่อเย็นชั้นนอก มีฉนวนกันความเย็นด้านนอกอีกชั้น(Insulator) เครื่องทำความเย็น(chiller)เลือกใช้งานตามอุณหภูมิ ถ้าใช้งานอุณหภูมิต่ำกว่า5องศาเซลเซียส ต้องเลือกใช้สารหล่อเย็นที่มีจุดเยือกแข็งต่ำกว่านำ้เพื่อป้องกันแข็งตัวของสารหล่อเย็น

3.,4.ถังต้ม/ถังเย็นที่ผนังชั้นนอกของถัง มีลักษณะหลัก 3 แบบคือ

1.dimple jacket เหมาะกับใช้แรงดันไม่เกิน 7 บาร์ มีการเพิ่มความแข็งแรงด้วยโครงสร้างเชื่อมหลายจุด

2.half pipe coil jacket เหมาะแก่การใช้แรงดันที่สูงกว่า 7 บาร์

3.conventional jacket แบบดังเดิมใช้แผ่นสแตนเลสเรียบหุ้มอีกชั้น ลักษณะนี้ไม่มีโครงสร้างเสริมความแข็งแรง จะใช้สแตนเลสชั้นที่หนากว่ารูปแบบ dimple jacket เหมาะกับถังขนาดเล็กไม่เกิน 400 ลิตร แรงดันไม่เกิน 50 psi

5.ถังหมัก/ถังแช่ ลักษณะคล้ายถังเก็บแต่เป็นระบบปิด เพื่อทำการหมัก/บ่ม เช่น การสกัดด้วยแอลกอฮอล์ของสมุนไพร ใช้วิถีการแช่ไว้ราว 4 วันจนได้สารสกัดเข้มข้น, การหมักเหล้า เบียร์ หรือ ไวน์ ด้วยหัวเชื้อ/ยีสต์ให้เกิดกระบวนการย่อยสร้างเอนไซม์ สารละลายแต่ละชนิดต้องการสภาวะที่ต่างกันไป อาจมีการหล่อเย็นเพื่อการหมักในอุณหภูมิที่เหมาะสม