by author1 author1 ไม่มีความเห็น

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากน้ำสารสกัดอบเชย

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากน้ำสารสกัดอบเชย

 

1.อบเชยที่นำมาแปรรูป

2.นำเข้าเครื่อง SPRAYDRYER

3.ผลิตภัณฑ์ผงสารสกัดอบเชยที่ได้