by author1 author1

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากสารละลาย Silica

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากสารละลาย Silica

1.สารละลาย silica ที่นำมาแปรรูป

2.แปรรูปด้วยเครื่องสเปรย์ดรายเออร์ (SPRAY DRYER) อบแห้งแบบพ่นฝอยจากของเหลวให้เป็นผงแห้ง

3.ผลิตภัณฑ์ผงสารละลาย Silica ที่ได้