by author1 author1

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากน้ำมะนาว

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากน้ำมะนาว


1.น้ำมะนาวที่นำมาแปรรูป


2.นำเข้าเครื่อง SPRAY DRYER

3.ผลิตภัณฑ์ผงน้ำมะนาวที่ได้