by author1 author1

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากสารแต่งกลิ่นกระเทียม


1.กระเทียมที่นำมาแปรรูป

2.นำเข้าเครื่อง SPRAY DRYER แปรรูปด้วย เครื่องสเปรย์ดรายเออร์ (SPRAY DRYER) อบแห้งแบบพ่นฝอยจากของเหลวให้เป็นผงแห้ง

3. ผลิตภัณฑ์ผงกระเทียม