by author1 author1

ขั้นตอนการสกัดผักคราดหัวแหวนสด,ขั้นตอนการระเหยจากน้ำผักคราดหัวแหวนสด,ขั้นตอนการแปรรูปผงจากน้ำผักคราดหัวแหวน

1.ผักคราดหัวแหวนที่นำมาแปรรูป

2.นำเข้าเครื่อง HI SPEED EXTRACTOR

3.ผลิตภัณฑ์น้ำสกัดจากผักคราดหัวแหวนสดที่ได้

4.จากนั้นนำเข้าเครื่อง ALCOHOL EVAPORATOR

5.ผลิตภัณฑ์น้ำผักคราดหัวแหวนที่ได้

6.นำเข้าเครื่อง SPRAY DRYER

7.ผลิตภัณฑ์ผงผักคราดหัวแหวนสดที่ได้