by author1 author1

1.ผักคราดหัวแหวนสดที่นำมาแปรรูป

2.นำเข้าเครื่อง HI SPEED EXTRACTOR

3.ผลิตภัณฑ์น้ำสกัดจากผักคราดหัวแหวนสดที่ได้

4.จากนั้นนำน้ำสารสกัดเข้าเครื่อง ALCOHOL EVAPORATOR เพื่อนำแอลกอฮอล์กลับมาใช้ใหม่

 

 

 

 

 

 

5.ผลิตภัณฑ์น้ำผักคราดหัวแหวนที่ได้

 

 

 

 

 

 

6.แล้วนำเข้าเครื่อง SPRAY DRYER

7.ผลิตภัณฑ์ผงผักคราดหัวแหวนสดที่ได้