by author1 author1

ขั้นตอนการต้มสกัด,ระเหยเข้มข้น และสเปรย์ดรายผง จากน้ำใบหม่อน

ขั้นตอนการต้มสกัด,ระเหยเข้มข้น และสเปรย์ดรายผง จากน้ำใบหม่อน

1. ใบหม่อนที่นำมาแปรรูป


2.ใบหม่อนที่นำมาแปรรูป แปรรูปให้เป็นของเหลวโดยการต้มสกัด ถังต้มกวนผสม ( HEATING MIXING TANK )ถังกวนผสมใช้กวนผสมของเหลว และให้ความร้อนด้วย HOT OIL

 

 

 

 

 

 

3.ผลิตภัณฑ์น้ำใบหม่อนที่ได้

4.แปรรูปด้วย เครื่องระเหยเข้มข้น (FALLING  FILM  EVAPORATOR) ระเหยน้ำออกจากวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นของเหลวเพื่อทำให้เข้มข้น

5.ผลิตภัณฑ์น้ำใบหม่อนเข้มข้นที่ได้

6.แปรรูปด้วย เครื่องสเปรย์ดรายเออร์ (SPRAY DRYER) อบแห้งแบบพ่นฝอยจากของเหลวให้เป็นผงแห้ง

7.ผลิตภัณฑ์ผงน้ำใบหม่อนที่ได้

by author1 author1

ขั้นตอนการบดย่อย,หมักสกัด,ระเหยแอลกอฮอล์ และสเปรย์ดรายผงจากกระชายขาว

ขั้นตอนการบดย่อย,หมักสกัด,ระเหยแอลกอฮอล์ และสเปรย์ดรายผงจากกระชายขาว


1.กระชายขาวแห้งที่นำมาแปรรูป

2.ทำการบดย่อยวัตถุดิบ

3.ผลิตภัณฑ์กระชายขาวบดย่อยที่ได้

4.ทำการหมักสกัด 3 รอบ รอบละ 24 ชั่วโมง

5.ผลิตภัณฑ์น้ำกระชายสกัดที่ได้

6.แปรรูปด้วย  เครื่องระเหยแอลกอฮอล์ (Alcohol Recovery Evaporator) ใช้ระเหยแอลกอฮอล์นำกลับมาใช้ซ้ำ

7. ผลิตภัณฑ์น้ำกระชายที่ได้

8.แปรรูปต่อด้วย เครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน ( ROTARY EVAPORATOR ) เป็นเครื่องที่ใช้ระเหยสารตัวอย่างที่เป็นของเหลวโดยการกลั่น เพื่อให้ได้สารที่ต้องการ ที่มีความเข้มข้นมากขึ้น

9.ผลิตภัณฑ์น้ำกระชายระเหยแอลกอฮอล์ที่ได้

10.แปรรูปด้วย เครื่องสเปรย์ดรายเออร์ (SPRAY DRYER) อบแห้งแบบพ่นฝอยจากของเหลวให้เป็นผงแห้ง

11.ผลิตภัณฑ์ผงกระชายขาวที่ได้

 

by author1 author1

ขั้นตอนการระเหยเข้มข้นและสเปรย์ดรายผงจากน้ำซุปปลา

ขั้นตอนการระเหยเข้มข้นและสเปรย์ดรายผงจากน้ำซุปปลา


1.น้ำซุปปลาที่นำมาแปรรูป

2.แปรรูปด้วย เครื่องระเหยเข้มข้น (FALLING  FILM  EVAPORATOR) ระเหยน้ำออกจากวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นของเหลวเพื่อทำให้เข้มข้น

3.ผลิตภัณฑ์น้ำซุปปลาเข้มข้นที่ได้


4.แปรรูปด้วย เครื่องสเปรย์ดรายเออร์ (SPRAY DRYER) อบแห้งแบบพ่นฝอยจากของเหลวให้เป็นผงแห้ง


5.ผลิตภัณฑ์ผงน้ำซุปที่ได้