by satit.t satit.t

พื้นที่ผิวสัมผัสกับการระเหย

พื้นที่ผิว Surface area มีสัมพันธ์ผันตรงกับความสามารถในการระเหย Evaporation

อธิบายให้เห็นภาพเข้าใจง่าย ตัวอย่างปริมาณน้ำที่เท่ากันวางในแก้วที่อุณหภูมิเท่ากัน

เปรียบเทียบกับการเทน้ำลงบนพื้น น้ำในแก้วใช้เวลาหลายวันกว่าจะระเหยหมด แต่หากเทน้ำลงพื้น

น้ำจะระเหยในอากาศภายในไม่กี่ชั่วโมง ยิ่งเทลงเป็นบริเวณกว้างยิ่งระเหยได้เร็ว

ทำไมน้ำถึงระเหยได้เร็วขึ้นเมื่อเทน้ำลงพื้น?

การเทน้ำทำให้พื้นที่หน้าสัมผัสกับอากาศ สัมผัสกับความร้อน ใหญ่มากขึ้น

พื้นที่ที่มากขึ้นจะทำให้โมเลกุลของน้ำได้รับพลังงานได้มากขึ้น

การได้รับพลังงานของโมเลกุลที่มากพอจะทำให้โมเลกุลเอาชนะแรงยึดเหี่ยวจากกัน

เมื่อโมเลกุลน้ำหลุดจากการยึดเหนี่ยวทำให้เปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นแก๊ส

หลักการเพิ่มพื้นผิวสัมผัสเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการระเหย ถูกนำมาสร้างเป็นเครื่องจักรในหลากหลายการใช้งาน

ในเครื่องสเปรย์ดราย Spray dryer ใช้การฉีดพ่นของเหลวให้การเป็นละอองฝอยเล็กๆ เพื่อเพิ่มหน้าสัมผัสกับลมร้อน

ในเครื่องระเหยฟิล์มบาง Falling film evaporator ของเหลวจะไหลผ่านท่อหรือแผ่นโลหะจำนวนมาก ทำให้ของเหลว

ได้รับความร้อนผ่านผิวโลหะเกิดการไหลเป็นฟิล์มบาง ทำให้สามารถระเหยได้มากขึ้นโดยไม่เพิ่มพลังงานความร้อน

หากใช้การให้ความร้อนแบบถังต้ม Boiling tank แบบเดิม ต้องใช้พลังงงานความร้อนสูงกว่าหลายเท่า

พลังงงานความร้อนที่มาก หมายถึงต้นทุนเชื้อเพลิงที่มาก

ในการผลิตภาคอุตสาหกรรม ต้นทุนการผลิตเป็นปัจจัยสำคัญต่อธุรกิจที่จะบอกว่าธุรกิจจะไปต่อได้หรือไม่

การเพิ่มพื้นที่ผิวด้วยการสเปรย์นั้น นอกจากเครื่องสเปรย์ดรายยังมีการนำการสเปรย์มาใช้อีกหลากหลายฟังชั่น

by satit.t satit.t

ใช้งานเครื่องสเปรย์ดรายมีมากกว่าการปรับอุณหภูมิ

แน่นอนการตั้งค่าเครื่องสเปรย์ดรายอุณหภูมิเป็นเรื่องแรกที่ต้องคำนึงถึง

หากเลือกอุณหภูมิไม่เหมาะสมอาจทำให้ผงไม่แห้ง หรือทำให้ผงไหม้

ในหลายครั้งที่เกิดเหตุการณืที่ตั้งค่าอุณหภูมิเท่ากัน แต่ป้อนเข้าเครื่องสเปรย์ดรายคนละเครื่อง

แต่กลับไม่ได้ผลลัพธ์จากการสเปรย์ดรายที่เหมือนกัน

ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น?

ต้องเข้าใจก่อนว่าอุณหภูมิที่วัดได้จากตัวเครื่องคืออุณหภูมิของจุดๆหนึ่งในตัวเครื่อง

ไม่ใช่อุณหภูมิความร้อนที่วัตถุดิบได้รับ หรือพูดอีกนัยนึงคือไม่ใช่ปริมาณความร้อนที่วัตถุดิบได้รับ

ส่วนอื่นที่เป็นปัจจัยนอกจากองค์ประกอบทางกายภาพของตัวเครื่อง

ยังมีอีกหลายปัจจัย เช่น หัวฉีดพ่นฝอย ปั๊มป้อนของเหลว ปริมาณการป้อน ปริมาณลมร้อน ความเร็วลม

การฉีดพ่นฝอยละอองที่มีขนาดอนุภาคที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการสเปรย์ดรายที่แตกต่าง

การป้อนของเหลวที่มากเกินไปทำให้ผงไม่แห้ง หรือน้อยเกินอาจไม่ได้เป็นลักษณะผงที่ดี

ปริมาณลมร้อนที่แตกต่างจะทำให้การระเหยแห้งสเปรย์ดรายแตกต่าง แม้ว่าจะเป็นอุณหภูมิที่เท่ากัน

หากสแกนความร้อนภายในตัวเครื่องสเปรย์ดรายเราจะเห็นได้ว่าจุดต่างๆของเครื่องสเปรย์ดรายนั้น

มีอุณหภูมิที่แตกต่างกัน ไม่ได้มีอุณหภูมิที่เท่ากันเป็นระนาบเดียวกันหมด

เราต้องควบคุมพลังงานความร้อนที่ของเหลวละอองได้รับที่พอเหมาะ

แต่ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันยังไม่มีเซ็นเซอร์ที่ทำให้สามารถควบคุมเครื่องจักรควบคุมส่วนนี้ได้

ดังนั้นนอกจากอุณหภูมิแล้วเราต้องควบคุมปริมาณของลมร้อนให้ได้ค่าที่เหมาะสมด้วย

by satit.t satit.t

ความท้าทายในการสร้างเครื่องสเปรย์ดรายขนาดเล็ก

เครื่องสเปรย์ดรายขนาดเล็กในระดับแล็ปทดลอง มีความจำเป็นต่องานวิจัยหลายส่วน

วัตถุดิบบางชนิดเป็นของหายาก หรือมีราคาสูง หรือผลิตได้ยาก

เพราะฉะนั้น การที่จะนำวัตถุดิบมาสเปรย์ดรายจำเป็นต้องใช้เครื่องสเปรย์ดรายขนาดเล็กมาก

หากนำวัตถุดิบป้อนเข้าเครื่องในปริมาณที่ไม่เหมาะสมกับขนาดเครื่องสเปรย์ดราย

จะทำให้ผงแห้งจากการทำให้แห้งด้วยสเปรย์ดรายไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดี

การออกแบบเครื่องเครื่องสเปรย์ดรายขนาดเล็กขนาดเล็กนั้นมีความยากอยู่หลายส่วน

อันดับแรก การพ่นฝอยปริมาณน้อยมาก น้อยกว่า1ลิตรต่อชั่วโมง

หัวฉีดแรงดันต้องใช้ปั๊มน้ำแรงดันปั๊มน้ำผ่านหัวฉีด หากวัตถุดิบเหลวน้อยเกินจะไม่สามารถปั๊มออกไปได้

จึงต้องหาวิธีอื่นในการทำให้ของเหลวสามารถพ่นละอองฝอยได้

อันดับที่สอง ขนาดถังอบแห้งที่เล็กทำให้ละอองของเหลวจะถูกพ่นไปติดกับผิวถังด้านใน

หากของเหลวไปเกาะตามขอบถังอบจะทำให้การสเปรย์ไม่ออกมาเป็นผงแห้งที่ดี

อีกทั้งการไปติดอยู่ในขอบถังอบแห้งนานจะทำให้วัตถุดิบสัมผัสกับความร้อนนานเกินไปจนอาจเสียได้

ขณะเดียวกันก็ไม่สามารถทำให้ตัวถังใหญ่เกินไปได้เพราะจะทำให้ความร้อนไม่ทั่วถึง

by author1 author1

สัมมนาครั้งที่ 57 “การเพิ่มศักยภาพการตลาดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปสู่สากล”

สัมมนาครั้งที่ 57

“การเพิ่มศักยภาพการตลาดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปสู่สากล”

วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2567
ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย

ด้วยชุดเครื่องจักรแปรรูป

> Hi-Speed Extractor

> Hi-Nutrition Evaporator

> Hi-Yield Spray Dryer

> Hi-Yield Essential Oil Distiller

 

ประธานเปิดงาน

นายวันนี  นนท์ศิริ

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

นายสาธร เตรียมชัยศรี

กรรมการบริหาร

บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี

กรรมการ

กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2567

เวลา 08.30 – 15.30 น.

ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย ซ.พหลโยธิน 80 (ใกล้เซียร์รังสิต)

 

ลงทะเบียนก่อน 09.00น. ลุ้นรับรางวัล

คูปองเงินสด 2,000-5,000 บาท

 

สนใจติดต่อ ได้ที่

โทร. 02-5742275

081-8072275 / 093-1402275 / 093-1242275

อีเมล : spraydrytech@gmail.com

www.eurobest.co.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

by satit.t satit.t

ทำไมไม่บด ทำไมถึงต้องใช้เครื่องสเปรย์ดราย

การแปรรูปให้เป็นผงของสมุนไพรแบบพื้นฐานที่สุด คือการบดให้ละเอียด หลังจากการตากแห้ง

หากเราสังเกตุดูสมุนไพรอย่างถั่งเช่า มีราคาที่ต่างกันอย่างในแบรนด์ต่างๆ

คนทั่วไปที่ไม่ทราบข้อมูลเบื้องหลังจะเข้าใจว่าสินค้าบางตัวดูจะแพงเกินไปมาก

เมื่อเทียบกับน้ำหนักที่เท่าๆกัน ราคาสูงกว่าเป็นสิบเท่าตัว

นอกจากแหล่งที่มาของถั่งเช่าตัววัตถุดิบที่ส่งผลต่อราคาแล้ว ซึ่งการแปรรูปก็เป็นส่วนสำคัญเช่นกัน

สารอาหารที่มีคุณค่าที่ได้อย่าง คอร์ไดเซปิน และอะดิโนซีน ที่มีในถั่งเช่าคือส่วนประกอบที่เราต้องการบริโภค

ซึ่งการแปรรูปด้วยการอบบดให้เป็นผงจะมีส่วนประกอบของสาร คอร์ไดเซปิน และอะดิโนซีน มีจำนวนน้อยกว่ามาก

เมื่อเทียบกับการนำถั่งเช่ามาผ่านกระบวนการสกัดสารสำคัญแล้วจึงแปรรูปให้เป็นผงด้วยเครื่องสเปรย์ดราย

การบริโภคถั่งเช่าสกัด กับถั่งเช่าอบบดจึงให้ผลลัพธ์ต่อร่างกายต่างกันมหาศาล ด้วยปริมาณน้ำหนักที่เท่ากัน

การทานถั่งเช่าสกัดคุณภาพสูงเพียง 1 แคปซูล อาจได้ผลมากกว่าถั่งเช่าอบบด 10 แคปซูล

หลักการสกัดสารสำคัญจากวัตถุดิบเป็นของเหลวก่อนแปรรูปเป็นผงด้วยเครื่องสเปรย์ดราย

มีการนำมาใช้อุตสาหกรรมอาหารเสริม และยา เป็นจำนวนมาก

หากเราขาดวิตามินซี เราจะเลือกทานส้ม 10 ลูก หรือวิตามินซีเม็ดเดียว

การสกัดสารสำคัญเพื่อได้สารที่ต้องการช่วยเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค

นอกจากการทานส้ม 10 ลูกที่ไม่สะดวกแล้ว ยังได้สารอย่างอื่นที่เราอาจไม่ต้องการอีกด้วย

น้ำตาลมีปริมาณมากในส้ม และผลไม้อีกหลายชนิด การทานอาหารเสริมจึงเป็นทางเลือกที่สะดวกกว่ามาก

เนื่องจากความง่ายในปริมาณที่น้อยแต่เข้มข้น และยังพุ่งเน้นไปที่จุดสำคัญที่เราต้องการจริงๆ

เมื่อร่างกายขาดวิตามิน หรือสารอาหารบางอย่างการบริโภคอาหารเสริมสกัดช่วยให้เราสามารถได้รับ

สารสำคัญส่วนที่ขาดได้อย่างรวดเร็วในปริมาณที่เพียงพอ ทั้งนี้ปริมาณการบริโภคที่เหมาะสมควรปรึกษาแพทย์ก่อน

by satit.t satit.t

Drying การทำให้แห้ง

Drying การทำให้แห้งคือการนำน้ำ หรือความชื้นออก

การทำให้แห้งมีหลายวิธีการ วิธีการหลักที่ใช้กันได้แก่ การระเหย การกลั่นตัว การระเหิด

การระเหย Evaporation เป็นแพร่หลายที่สุดเนื่องด้วยต้นทุนการแปรรูปที่ต่ำ

เริ่มจากง่ายสุดและถูกที่สุด คือการตากไว้ ให้ความชื้นแปรสภาพเป็นไอตามอากาศ เหมือนการตากผ้าให้แห้ง

ข้อดีคือต้นทุนที่ต่ำ ข้อจำกัดคือความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อม หากมีฝนตก หรือความชิ้นในอากาศมาก

นอกจากจะแห้งช้า ยังอาจจะทำให้มีความชื้นสูงขึ้น ในประเทศที่มีฝนตกตลอด ไม่เหมาะกับการทำให้แห้งด้วยการตาก

ในเครื่องจักรหลากหลายได้ใช้หลัการระเหยมาออกแบบเครื่อง เช่น สเปรย์ดราย spraydryer เครื่องระเหยข้นฟิล์มบาง falling film evaporator

โดยที่เครื่องจักรเหล่านี้จะใช้แหล่งความร้อนที่สามารถควบคุมได้ เพื่อมาตอบโจทย์การผลิตที่เชื่อถือได้

ในเครื่องสเปรย์ดรายใช้ความร้อนจากฮีทเตอร์ไฟฟ้า หรือการเผาไหม้เชื้อเพลิงอย่างแก๊สLPG

ในเครื่องระเหยข้นฟิล์มบางใช้ไอน้ำแรงดันให้ความร้อนในระบบปิดที่มีความดันต่ำ

การทำให้แห้งด้วยการระเหยมีเทคโนโลยีที่หลากหลาย ซึ่งถูกพัฒนาออกแบบตามฟั่งชั่นการใช้งาน

การแปรรูปของเหลวน้ำนมให้กลายเป็นผงในเครื่องสเปรย์ดรายง

การอบวัตถุดิบให้แห้งอย่างใบชา หรือสมุนไพร ในเครื่องอบแห้งแบบตู้อบ

การกลั่นตัว Condensation คือการดึงความชื้นออกด้วยความเย็น

ความเย็นจะทำให้น้ำกลั่นตัวเป็นสถานะของเหลว แล้วจึงนำของเหลวออกจากระบบ

การทำให้แห้งด้วยการลั่นถูกนำมาใช้ในเครื่องลดความชิ้นในอากาศ

ในสถานที่ปฎิบัติการเช่นห้องทดลอง จำเป็นต้องมีการควบคุมความชื้นเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อไม่พึงประสงค์

การะเหิด Sublimation การแปลงสถานะจากของแข็งเป็นไอ

ตัวอย่างที่เห็นได้ทั่วไปเช่น น้ำแข็งแห้ง การบูร เมนทอล ที่มีลักษณะเป็นก้อนของแข็ง

ที่แปลสภาพเป็นไอในอุณหภูมิที่เหมาะสม

by satit.t satit.t

สเปรย์ดราย Spraydry คืออะไร?

สเปรย์ดราย Spraydry คืออะไร?

สเปรย์ SPRAY คือการพ่นฝอยของเหลว เหมือนกับสเปรย์ของสีกระป๋อง หรือสเปรย์ฉีดผม

การพ่นฝอยของเหลวผ่านรูเล็กๆด้วยแรงดันที่เหมาะสม ทำให้ของเหลวเป็นละอองเล็กๆ

การพ่นฝอยทำให้พื้นที่หน้าสัมผัสของเหลวมากขึ้น และอนุภาคของเหลวมีขนาดที่เล็กลงมหาศาล

ดราย DRY แปลตรงตัวคือแห้ง DRYER คือเครื่องอบแห้ง การอบแห้งประกอบด้วยความร้อนและอากาศ

นำพาของเหลว และความชื้น ออกจากวัตถุดิบของที่นำมาอบแห้ง

เหมือนกับการเป่าผมเปียกๆให้แห้ง

สเปรย์ดราย SPRAYDRY รวมกันเป็นการพ่นของเหลวเป็นละอองฝอยเล็ก และทำให้แห้งด้วยลมร้อน

 

ทำไมต้องสเปรย์ก่อนทำให้แห้ง?

ของเหลวที่ทำให้แห้งด้วย ตู้อบ หรือ กระทะ จะแห้งเป็นก้อน หรือชิ้น ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบและภาชนะที่ใส่ เหมือนผลไม้กวน

การสเปรย์ก่อนการอบแห้งจะทำให้วัตถุดิบที่ได้แปรสภาพเป็นผงแห้งละเอียด

การทำผงแห้งละเอียดเหมาะสำหรับของเหลวที่มีความหนืดต่ำ ไหลตัวได้ง่าย ไม่งั้นจะไม่สามารถพ่นสเปรย์เป็นละอองได้

ของเหลวที่สเปรย์ได้ เช่น นม น้ำขิง น้ำสมุนไพร น้ำกาแฟ น้ำชา น้ำถังเช่า ยาเหลว

การเเปรรูปเป็นผงทำให้ความชื้นต่ำ ทำให้อายุเก็บได้นานขึ้น ทำให้มีความเข้มข้นมากขึ้น ทำให้เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค

by author1 author1

ขั้นตอนการหั่นย่อย,สกัด,ระเหยเข้มข้น,สเปรย์ดราย จากเปลือกกาแฟ

ขั้นตอนการหั่นย่อย,สกัด,ระเหยเข้มข้น,สเปรย์ดราย จากเปลือกกาแฟ

1. เปลือกกาแฟที่นำมาแปรรูป

2.นำเข้าเครื่องหั่นย่อยสมุนไพรแบบเห็ดหลินจือ ( LINGZHI HERB CHIPPER ) ใช้ในการหั่นผลิตภัณฑ์ให้มีขนาดตามที่ต้องการ และมีขนาดที่สม่ำเสมอ เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับหั่นใบอ่อนและแข็งของสมุนไพร

3.ผลิตภัณฑ์เปลือกกาแฟหั่นย่อยที่ได้

4.แปรรูปให้เป็นของเหลวโดยการต้มสกัด เครื่องสกัดด่วน (HI SPEED EXTRACTOR) สามารถใช้สกัดสารสำคัญจากวัตถุดิบออกมาเป็นน้ำสกัดได้อย่างรวดเร็ว

5.ผลิตภัณฑ์น้ำสกัดจากเปลือกกาแฟที่ได้

6.แปรรูปด้วยเครื่องระเหยเข้มข้น (FALLING  FILM  EVAPORATOR) ระเหยน้ำออกจากวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นของเหลวเพื่อทำให้เข้มข้น

7.ผลิตภัณฑ์น้ำเปลือกกาแฟเข้มข้นที่ได้

8.แปรรูปด้วยเครื่องสเปรย์ดรายเออร์ (SPRAY DRYER) อบแห้งแบบพ่นฝอยจากของเหลวให้เป็นผงแห้ง

9.ผลิตภัณฑ์ผงกาแฟที่ได้

by author1 author1

ขั้นตอนการหั่นย่อย,คั้นน้ำ,ระเหยเข้มข้น,สเปรย์ดราย,และFLUIDIZED BED GRANULATOR จาก น้ำขิง

ขั้นตอนการหั่นย่อย,คั้นน้ำ,ระเหยเข้มข้น,สเปรย์ดราย,และFLUIDIZED BED GRANULATOR จาก น้ำขิง

1. ขิงสดที่นำมาแปรรูป

2.นำเข้าเครื่องหั่นย่อยสมุนไพรแบบเห็ดหลินจือ ( LINGZHI HERB CHIPPER ) ใช้ในการหั่นผลิตภัณฑ์ให้มีขนาดตามที่ต้องการ และมีขนาดที่สม่ำเสมอ เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับหั่นใบอ่อนและแข็งของสมุนไพร

3.ผลิตภัณฑ์ขิงสดหั่นย่อยที่ได้

4.นำเข้าเครื่องคั้น

5.ผลิตภัณฑ์น้ำขิงที่ได้

6.แปรรูปด้วยเครื่องระเหยเข้มข้น (FALLING  FILM  EVAPORATOR) ระเหยน้ำออกจากวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นของเหลวเพื่อทำให้เข้มข้น

7. ผลิตภัณฑ์น้ำขิงเข้มข้นที่ได้

8. แปรรูปด้วยเครื่องสเปรย์ดรายเออร์ (SPRAY DRYER) อบแห้งแบบพ่นฝอยจากของเหลวให้เป็นผงแห้ง

9.ผลิตภัณฑ์ผงขิงที่ได้

10.แปรรูปด้วยเครื่องเกาะกลุ่ม ( FLUIDZED BED GRULATOR ) อบผงด้วยลมร้อนในตัวถังเกาะกลุ่มด้วยสารช่วยยึดเกาะ

11.ผลิตภัณฑ์ผงขิงเกาะกลุ่มที่ได้