by author1 author1

ขั้นตอนการบดย่อย,หมักสกัด,ระเหยแอลกอฮอล์ และสเปรย์ดรายผงจากกระชายขาว

ขั้นตอนการบดย่อย,หมักสกัด,ระเหยแอลกอฮอล์ และสเปรย์ดรายผงจากกระชายขาว


1.กระชายขาวแห้งที่นำมาแปรรูป

2.ทำการบดย่อยวัตถุดิบ

3.ผลิตภัณฑ์กระชายขาวบดย่อยที่ได้

4.ทำการหมักสกัด 3 รอบ รอบละ 24 ชั่วโมง

5.ผลิตภัณฑ์น้ำกระชายสกัดที่ได้

6.แปรรูปด้วย  เครื่องระเหยแอลกอฮอล์ (Alcohol Recovery Evaporator) ใช้ระเหยแอลกอฮอล์นำกลับมาใช้ซ้ำ

7. ผลิตภัณฑ์น้ำกระชายที่ได้

8.แปรรูปต่อด้วย เครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน ( ROTARY EVAPORATOR ) เป็นเครื่องที่ใช้ระเหยสารตัวอย่างที่เป็นของเหลวโดยการกลั่น เพื่อให้ได้สารที่ต้องการ ที่มีความเข้มข้นมากขึ้น

9.ผลิตภัณฑ์น้ำกระชายระเหยแอลกอฮอล์ที่ได้

10.แปรรูปด้วย เครื่องสเปรย์ดรายเออร์ (SPRAY DRYER) อบแห้งแบบพ่นฝอยจากของเหลวให้เป็นผงแห้ง

11.ผลิตภัณฑ์ผงกระชายขาวที่ได้

 

by author1 author1

ขั้นตอนการสเปรย์ดรายผงจากกระชายขาว

ขั้นตอนการสเปรย์ดรายผงจากกระชายขาว

สกัดกระชายขาวด้วยแอลกอฮอล์ และการกลั่นแอลกอฮอล์นำกลับมาใช้

1.กระชายขาวที่นำมาแปรรูป


2.กระชายขาวที่นำมาแปรรูป แปรรูปให้เป็นของเหลวโดยการสกัดด้วยแอลกอฮอล์ เครื่องสกัดด่วน (HI SPEED EXTRACTOR) สามารถใช้สกัดสารสำคัญจากวัตถุดิบออกมาเป็นน้ำสกัดได้อย่างรวดเร็ว

3.ผลิตภัณฑ์น้ำสกัดจากกระชายขาวที่ได้

4.แปรรูปด้วย เครื่องระเหยแอลกอฮอล์ (Alcohol Recovery Evaporator) ใช้ระเหยแอลกอฮอล์นำกลับมาใช้ซ้ำ

5.ผลิตภัณฑ์สารสกัดกระชายขาวที่ได้

6.แปรรูปด้วย เครื่องสเปรย์ดรายเออร์ (SPRAY DRYER) อบแห้งแบบพ่นฝอยจากของเหลวให้เป็นผงแห้ง

7.ผลิตภัณฑ์ผงกระชายขาวที่ได้

by author1 author1

ขั้นตอนแปรรูปการต้มสกัด,ระเหยแอลกอฮอล์,สเปรย์ดรายผงจากน้ำสมุนไพร

ขั้นตอนแปรรูปการต้มสกัด,ระเหยแอลกอฮอล์,สเปรย์ดรายผงจากน้ำสมุนไพร

1.สมุนไพรที่นำมาแปรรูป

2. สมุนไพรที่นำมาแปรรูป แปรรูปให้เป็นของเหลวโดยการต้มสกัด ถังต้มกวนผสม ( HEATING MIXING TANK )ถังกวนผสมใช้กวนผสมของเหลว และให้ความร้อนด้วย HOT OIL

3.ผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรที่ได้

4.แปรรูปด้วย เครื่องระเหยแอลกอฮอล์ (Alcohol Recovery Evaporator) ใช้ระเหยแอลกอฮอล์นำกลับมาใช้ซ้ำ

5.ผลิตภัณฑ์น้ำสารสกัดสมุนไพรที่ได้

6.แปรรูปด้วย เครื่องสเปรย์ดรายเออร์ (SPRAY DRYER) อบแห้งแบบพ่นฝอยจากของเหลวให้เป็นผงแห้ง


7.ผลิตภัณฑ์ผงสมุนไพรที่ได้