by author1 author1

สัมมนาครั้งที่ 54 “นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร (INNOVATIVE FOOD PROCESSING)”

สัมมนาครั้งที่ 54
นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร (INNOVATIVE FOOD PROCESSING)

วันพุธ ที่ 12 กรกฏาคม 2566
ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย

ด้วยชุดเครื่องจักรแปรรูป

> Hi-Speed Extractor

> Hi-Nutrition Evaporator

> Hi-Yield Spray Dryer

> Hi-Yield Essential Oil Distiller

 

พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

คุณสาธร เตรียมชัยศรี

กรรมการบริหาร บจก,ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี

กรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

สัมมนา ครั้งที่ 54

วันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2566

เวลา 08.30 – 15.30 น.

จัดทำโดย – ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 จ.สุพรรณบุรี

– กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร

– สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

– ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย

– บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด

– และภาคีเครือข่าย

สนับสนุนโดย : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 

ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย

ซ.พหลโยธิน 80 (ใกล้เซียร์รังสิต)

ฟรี! คูปองเงินสด 2,000-5,000฿

ลงทะเบียนก่อน 09.00น. ลุ้นรับรางวัล

สนใจติดต่อ ได้ที่

โทร. 02-5742275

แฟกซ์. 02-9817856

081-7362275

081-8072275

093-1402275

อีเมล : spraydrytech@gmail.com

www.eurobest.co.th

by author1 author1

สัมมนานวัตกรรมการแปรรูปสมุนไพรแบบสกัด เพื่อการส่งออก

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-15.30 น.

สัมมนานวัตกรรมการแปรรูปสมุนไพรแบบสกัด เพื่อการส่งออก

ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย

 

 

ประธานเปิดงาน

นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นวัตกรรมการแปรรูปสมุนไพรแบบสกัด เพื่อการส่งออก

พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีการแปรรูป

อ.ณัฐ  เตรียมชัยศรี
คุณสาธร  เตรียมชัยศรี

ด้วยชุดเครื่องจักรแปรรูป

Hi-Speed Extractor

Hi-Nutrition Evaporator

Hi-Yield Spray Dryer

Hi-Yield Essential Oil Distiller

**เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการแปรรูป**

-ผลผลิตทางการเกษตร

-สมุนไพร

-อาหารเสริม

-หน่วยงานภาครัฐ

-สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยฯ

-วิสาหกิจชุมชน

-หน่วยงานทางการแพทย์

-และผู้สนใจ ฯลฯ

จัดโดย  – ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8

-ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย

-บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด

-และภาคีเครือข่าย

สนับสนุนโดย :    กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 

สัมมนาฟรี

ลุ้นรับคูปองเงินสด 2,000 -5,000 บาท

เมื่อสมัครและลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย

 

ครั้งที่ 44  เวลา 08.30-15.30 น.
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

 

สนใจติดต่อ ได้ที่

โทร.02-5742275 / Fax.02-9817856

093-140-2275 / 081-736-2275 / 081-807-2275

อีเมล์ spraydrytech@gmail.com

www.eurobesttechnology.co.th

by author1 author1

การพัฒนาสินค้าทางการเกษตรด้วยนวัตกรรมการแปรรูปสู่ Thailand 4.0 และ เทคโนโลยีการสกัดน้ำมันกัญชา

วันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2562  เวลา 13.00-16.00 น. ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

 

มหกรรมแทรกเตอร์ และเครื่องจักรกลการเกษตรไทย ประจำปี 2562
Thailand Tractor& Agri-Machinery Show 2019 (ThaiTAM2019)

หัวข้อเรื่อง นวัตกรรมการแปรรูปอาหารและสมุนไพร สู่ Thailand 4.0

และเทคโนโลยีการสกัดน้ำมันกัญชา

-Hi-Speed Extractor
-Hi-Nutrition  Evaporator
-Hi-Yield Spray Dryer
-Hi-Yield Essential Oil Distiller

พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการแปรรูป
คุณสาธร เตรียมชัยศรี

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

**เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการแปรรูป**
-ผลผลิตทางการเกษตร
-สมุนไพร
-อาหารเสริม
-หน่วยงานภาครัฐ
-สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยฯ
-วิสาหกิจชุมชน
-หน่วยงานทางการแพทย์
-และผู้สนใจ ฯลฯ

จัดโดย  -กลุ่มอุตสาหกรรมครื่องจักรกลการเกษตรสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

-ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย

-บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด

-และภาคีเครือข่าย

สนับสนุนโดย : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

สัมมนาฟรี ลุ้นรับคูปองเงินสด
2,000-5,000 บาท เมื่อสมัครและลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

สนใจติดต่อ ได้ที่
โทร.02-5742275
Fax.02-9817856/  093-140-2275/ 081-736-2275 /081-807-2275

อีเมล์ spraydrytech@gmail.com www.eurobesttechnology.co.th

 

by author1 author1

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา การพัฒนาสินค้าทางการเกษตรด้วยนวัตกรรมการแปรรูป สู่ Thailand และ เทคโนโลยีการสกัดน้ำมันกัญชา

วันอาทิตย์ที่  3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ เซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา (โคราช)

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม
การพัฒนาสินค้าทางการเกษตรด้วยนวัตกรรมการแปรรูปสู่ Thailand 4.0 และเทคโนโลยีการสกัดน้ำมันกัญชา
โดย นายวิเชียร  จันทรโณทัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ประธานเปิดงาน
ด้วยชุดเครื่องจักรแปรรูป
– Hi-Speed Extractor
-Hi- Nutrition Evaporator
-Hi-Yield Spray Dryer
-Hi-Yield Essential Oil Distiller

**เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการแปรรูป**
– ผลผลิตทางการเกษตร   – สมุนไพร – อาหารเสริม  – หน่วยงานภาครัฐ
– สถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยฯ  – วิสาหกิจชุมชน –  หน่วยงานทางการแพทย์
– และผู้ที่สนใจ ฯลฯ

พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีการแปรรูป
คุณสาธร  เตรียมชัยศรี

วันอาทิตย์ ที่ 3 พ.ย 2562
เวลา 09.00-12.00 น.
ณ เซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา (โคราช)

จัดโดย สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6
ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย

บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด
และภาคีเครือข่าย

สัมมนาฟรี สมัครและลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
สนใจติดต่อ ได้ที่
โทร.02-5742275

Fax.02-9817856
093-140-2275 /  081-736-2275

อีเมล์ spraydrytech@gmail.com

www.eurobesttechnology.co.th