by satit.t satit.t

ความแตกต่างที่เกิดขึ้นระหว่างกาแฟสดกับกาแฟสำเร็จรูป

ความแตกต่างที่เกิดขึ้นระหว่างกาแฟสดกับกาแฟสำเร็จรูป

1.เวลา
กาแฟสด:กาแฟสดนั้นจะมีต้องใช้เวลาในการเตรียมหลายขั้นตอน การคั่ว การบด การชง ทำให้เกิดเวลาที่มากขึ้น
กาแฟสำเร็จรูป:จะมีความง่ายในการชงเพียงแค่เติมน้ำร้อนก็สามารถพร้อมดื่มได้เลย

2.การชง
กาแฟสด:ส่วนกาแฟสดนั้นต้องทำการบดตัวเมล็ดกาแฟ แล้วจึงนำไป นำตัวที่บดที่เกิดแช่ในน้ำ,การซึมผ่านของน้ำผ่านตัวที่บด หรือการใช้น้ำความดันสูงผ่านตัวที่บด
กาแฟสำเร็จรูป:ชงด้วยการเติมน้ำร้อน

3.รสชาติและกลิ่น
กาแฟสด:ส่วนกาแฟสดนั้นจะมีรสาติและกลิ่นที่แตกต่างกันไปตามแต่ระดับของการคั่วกาแฟ โดยจะมี 4 ระดับคั่วอ่อน คั่วกลาง คั่วกลางเข้ม คั่วเข้ม
กาแฟสำเร็จรูป:ส่วนใหญ่ที่ทำกาแฟสำเร็จรูปใช้เป็นเมล็ดโรบาสต้า ซึ่งจะมีรสชาติที่ขม ส่วนการทำแห้งด้วยสเปรย์ดรายหรือแช่แข็งด้วยฟรีสดรายส่งผลให้ต่อกลิ่นด้วยเนื่องจากจะเกิดการศูนย์เสียน้ำมันหอมที่เป็นองค์ประกอบหลักของกลิ่นกาแฟ

4.ปริมาณคาเฟอีน
กาแฟสด:กาแฟจะมีปริมาณคาเฟอีนที่มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกาแฟสำเร็จรูป แต่ก็ขึ้นอยู่แบรนด์สินค้าและระดับการคั่ว
กาแฟสำเร็จรูป:ส่วนใหญ่จะใช้เมล็ดโรบาสต้าซึ่งมีปริมาณคาเฟอีนที่มาก และหลังผ่านการแปรรูปจะเหลือ 20-45%

5.อายุการเก็บกาแฟสด:มีอายุในการเก็บรักษาประมาณ 6 เดือน เก็บอยู่ในที่มืด เย็น ไม่มีความชื้น และอยู่ห่างจากอาหารอื่นเพื่อคงคุณภาพกาแฟไว้ จุดสำคัญคือการควบคุมความชื้น เพื่อป้องกันการเปลี่ยนการเปลี่ยนอุณหภูมิเพื่อให้กลิ่นและรสชาตินั้นมีความสมบูรณ์
กาแฟสำเร็จรูป:มีอายุการเก็บ 2-20 ปี ต้องเก็บในถุงปิดสนิท ไว้ที่อุณหภูมิต่ำ ที่มืด สามารถเก็บด้วยไม่ปิดถุงสนิทแต่อาจเกิดการเปลี่ยนของผิวสัมผัสและการเกิดเชื้อรา

 

แหล่งที่มา:
https://www.hotelchocolat.com/uk/blog/coffee/instant-coffee-vs-ground-coffee-how-different-are-they.html
https://luckygoatcoffee.com/blogs/news/types-of-coffee-roasts#:~:text=The%204%20Types%20of%20Coffee,a%20number%20of%20minor%20variations.
https://www.deathwishcoffee.com/blogs/coffee-talk/instant-coffee-vs-ground-coffee#:~:text=Fresh%2Dbrewed%20coffee%20grounds%20are,be%20extracted%20in%20fresh%20coffee.