by author1 author1

กัญชาพารวยเพื่อการแปรสินค้าการเกษตร

วันที่ 17 มีนาคม 2565 ที่บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

 

นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนากัญชาพารวยครั้งที่ 49 ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย สถานประกอบการเครือข่าย สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ประกอบด้วย องค์การเภสัช คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา กองพัฒนาเกษตรอุสาหกรรม กสอ. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่10 อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย สวทช. ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรมการพัฒนาชุมชน กลุ่มไบโอเทคสภาอุตสาหกรรม และสมาคมนักข่าวปทุมธานี เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ กัญชา กัญชง และกระท่อม โดยมีวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนแปรรูปและสกัดสมุนไพรทั้ง 3 ชนิดมาใช้เป็นยารักษาโรคโดยใช้เครื่องจักรอุตสาหกรรม

ด้านนายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า การสัมมาครั้งนี้ บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด ในฐานะเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อแปรรูปสินค้าการเกษตร ซึ่งกลุ่มส่งเสริมอุสาหกรรมและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ้นค่าเกษตรและมีการจัดตั้งกองเกษตรอุสาหกรรมที่จะพัฒนาเทคโนโลยี เรื่องของการขยายเครือข่ายและการตลาดที่เป็นสิ่งที่สำคัญ ซึ่ง บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องมือและเครื่องจักรการแปรรูปสิ้นค้าอุตสาหกรรมที่สำคัญ เช่น เครื่องสเปรย์ดราย เครื่องฟรีซดราย ซึ่งในวันนี้จะเป็นหัวข้อของพืช 3 ก. คือ กัญชา กัญชงและกระท่อม เพื่อการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าซึ่งต่อไปจะเป็นพืชที่สำคัญของประเทศ

โดยมีวิทยากรเชี่ยวชาญให้ความรู้ โดย นายสาธร เตรียมชัยศรี กรรมการบริหารบริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า โครงการกัญชาพารวย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการสกัด กัญชง กัญชาและกระท่อม เพื่อให้เป็นลักษณะสารสำคัญที่บริสุทธิ์ และสามารถนำไปใช้ในทางการแพทย์ได้ โดยได้ให้ความรู้ทางด้านเครื่องจักรที่ต้องใช้เงินลงทุนเท่าไร มูลค่าในการตลาดว่าขายได้ในราคาเท่าไรและการคืนทุนภายในกี่ปี และทางบริษัทเราได้จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งและพ่นฝอย คือ เครื่องสเปรย์ดราย เป็นต้น ส่วนเรื่องกัญชา กัญชง ที่กำลังเด่นในตอนนี้ ทางบริษัทฯก็ได้ทำเครื่องจักรเพื่อมารองรับการสกัดในทางการแพทย์ไว้แล้วในการแปรรูปในรูปแบบต่างๆ เช่น สกัดเป็นสารเข้มข้น เป็นผง หรือบรรจุแคปซูล สามารถทำได้ด้วยเครื่องจักของเราที่มีอยู่ในขณะนี้ อีกทั้งยังมีเครื่องมือที่ใช้ในห้องแลป เพื่อการใช้ในการวิจัยในรูปแบบต่างๆ มีทั้งเครื่องที่ขนาดเล็กจนไปถึงเครื่องขนาดที่ใหญ่ที่ใช้กับโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งทั้งหมดนี้ทางบริษัทฯรับจ้างผลิตด้วยเพื่อลูกค้าและหน่วยงานใดที่ยังไม่พร้อมซื้อเครื่องจักรที่มีสินค้าและพร้อมจะผลิต


 

สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทร 081-807-2275 หรือเข้าไปที่ www.eurobest.co.th

แหล่งที่มาทั้งหมด
ปทุมธานี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุสาหกรรมเปิดสัมมนา กัญชาพารวยเพื่อการแปรสินค้าการเกษตร – หนังสือพิมพ์ ๕ เหล่าทัพ (5forcenews.com)

by author1 author1 ไม่มีความเห็น

สัมมนาครั้งที่ 46 หลักสูตร “นวัตกรรมแปรรูปสมุนไพรแบบสกัด เพื่อการส่งออก”

สัมมนาครั้งที่ 46 หลักสูตร “นวัตกรรมแปรรูปสมุนไพรแบบสกัด เพื่อการส่งออก”

โดยมีท่าน นพ.มรุต  จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดงาน

สัมมนาจัดขึ้นเมื่อวันพุธ ที่ 15  กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 -16.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย

บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด

ภาพบรรยากาศภายในงาน

ภาพบรรยากาศในงานช่วงเช้ารับฟังคำบรรยาย และช่วงบ่าย อาจารย์ณัฐ เตรียมชัยศรี ยังได้พาผู้เข้าร่วมงานสัมมนาเดินชมโรงงานและชุดเครื่องจักรภายในโรงงานอีกด้วย

by author1 author1 ไม่มีความเห็น

สัมมนานวัตกรรมการแปรรูปสมุนไพรแบบสกัด เพื่อการส่งออก

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-15.30 น.

สัมมนานวัตกรรมการแปรรูปสมุนไพรแบบสกัด เพื่อการส่งออก

ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย

 

 

ประธานเปิดงาน

นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นวัตกรรมการแปรรูปสมุนไพรแบบสกัด เพื่อการส่งออก

พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีการแปรรูป

อ.ณัฐ  เตรียมชัยศรี
คุณสาธร  เตรียมชัยศรี

ด้วยชุดเครื่องจักรแปรรูป

Hi-Speed Extractor

Hi-Nutrition Evaporator

Hi-Yield Spray Dryer

Hi-Yield Essential Oil Distiller

**เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการแปรรูป**

-ผลผลิตทางการเกษตร

-สมุนไพร

-อาหารเสริม

-หน่วยงานภาครัฐ

-สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยฯ

-วิสาหกิจชุมชน

-หน่วยงานทางการแพทย์

-และผู้สนใจ ฯลฯ

จัดโดย  – ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8

-ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย

-บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด

-และภาคีเครือข่าย

สนับสนุนโดย :    กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 

สัมมนาฟรี

ลุ้นรับคูปองเงินสด 2,000 -5,000 บาท

เมื่อสมัครและลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย

 

ครั้งที่ 44  เวลา 08.30-15.30 น.
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

 

สนใจติดต่อ ได้ที่

โทร.02-5742275 / Fax.02-9817856

093-140-2275 / 081-736-2275 / 081-807-2275

อีเมล์ spraydrytech@gmail.com

www.eurobesttechnology.co.th