by author1 author1

สัมมนาครั้งที่ 57 “การเพิ่มศักยภาพการตลาดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปสู่สากล”

สัมมนาครั้งที่ 57

“การเพิ่มศักยภาพการตลาดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปสู่สากล”

วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2567
ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย

ด้วยชุดเครื่องจักรแปรรูป

> Hi-Speed Extractor

> Hi-Nutrition Evaporator

> Hi-Yield Spray Dryer

> Hi-Yield Essential Oil Distiller

 

ประธานเปิดงาน

นายวันนี  นนท์ศิริ

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

นายสาธร เตรียมชัยศรี

กรรมการบริหาร

บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี

กรรมการ

กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2567

เวลา 08.30 – 15.30 น.

ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย ซ.พหลโยธิน 80 (ใกล้เซียร์รังสิต)

 

ลงทะเบียนก่อน 09.00น. ลุ้นรับรางวัล

คูปองเงินสด 2,000-5,000 บาท

 

สนใจติดต่อ ได้ที่

โทร. 02-5742275

081-8072275 / 093-1402275 / 093-1242275

อีเมล : spraydrytech@gmail.com

www.eurobest.co.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

by author1 author1

สัมมนาครั้งที่ 56 เกษตรแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่า (Adding value by agricultural process)

สัมมนาครั้งที่ 56

เกษตรแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่า
(Adding value by agricultural process)

วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย

ด้วยชุดเครื่องจักรแปรรูป

> Hi-Speed Extractor

> Hi-Nutrition Evaporator

> Hi-Yield Spray Dryer

> Hi-Yield Essential Oil Distiller

 

ประธานเปิดงาน

ท่านพงษ์ศักดิ์  พิบูลศักดิ์

กรรมการบริหาร

สภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย

ประธานสมาพันธ์อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทย

 

พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

คุณสาธร เตรียมชัยศรี

กรรมการบริหาร บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี

กรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

เวลา 08.30 – 15.30 น.

ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย ซ.พหลโยธิน 80 (ใกล้เซียร์รังสิต)

 

ลงทะเบียนก่อน 09.00น. ลุ้นรับรางวัล

ฟรี! คูปองเงินสด 2,000-5,000฿

 

สนใจติดต่อ ได้ที่

โทร. 02-5742275

แฟกซ์. 02-9817856

081-8072275 / 093-1402275 / 093-1242275

อีเมล : spraydrytech@gmail.com

www.eurobest.co.th

 

by author1 author1

สัมมนาครั้งที่ 55 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร ให้ได้มูลค่าเพิ่มขึ้น FOOD PROCESSING TECHNOLOGY TO GET MORE VALUE

สัมมนาครั้งที่ 55

เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร ให้ได้มูลค่าเพิ่มขึ้น
(FOOD PROCESSING TECHNOLOGY TO GET MORE VALUE)

วันพุธ ที่ 18 ตุลาคม 2566
ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย

ด้วยชุดเครื่องจักรแปรรูป

> Hi-Speed Extractor

> Hi-Nutrition Evaporator

> Hi-Yield Spray Dryer

> Hi-Yield Essential Oil Distiller

 

ประธานเปิดงาน

ดร.วรวิทย์  จิรัฐิติเจริญ

ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 

พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

คุณสาธร เตรียมชัยศรี

กรรมการบริหาร บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี

กรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

วันพุธ ที่ 18 ตุลาคม 2566

เวลา 08.30 – 15.30 น.

ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย ซ.พหลโยธิน 80 (ใกล้เซียร์รังสิต)

 

ลงทะเบียนก่อน 09.00น. ลุ้นรับรางวัล

ฟรี! คูปองเงินสด 2,000-5,000฿

 

สนใจติดต่อ ได้ที่

โทร. 02-5742275

แฟกซ์. 02-9817856

081-8072275 / 093-1402275 / 093-1242275

อีเมล : spraydrytech@gmail.com

www.eurobest.co.th

by author1 author1

สัมมนาครั้งที่ 54 “นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร (INNOVATIVE FOOD PROCESSING)”

สัมมนาครั้งที่ 54
นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร (INNOVATIVE FOOD PROCESSING)

วันพุธ ที่ 12 กรกฏาคม 2566
ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย

ด้วยชุดเครื่องจักรแปรรูป

> Hi-Speed Extractor

> Hi-Nutrition Evaporator

> Hi-Yield Spray Dryer

> Hi-Yield Essential Oil Distiller

 

พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

คุณสาธร เตรียมชัยศรี

กรรมการบริหาร บจก,ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี

กรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

สัมมนา ครั้งที่ 54

วันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2566

เวลา 08.30 – 15.30 น.

จัดทำโดย – ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 จ.สุพรรณบุรี

– กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร

– สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

– ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย

– บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด

– และภาคีเครือข่าย

สนับสนุนโดย : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 

ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย

ซ.พหลโยธิน 80 (ใกล้เซียร์รังสิต)

ฟรี! คูปองเงินสด 2,000-5,000฿

ลงทะเบียนก่อน 09.00น. ลุ้นรับรางวัล

สนใจติดต่อ ได้ที่

โทร. 02-5742275

แฟกซ์. 02-9817856

081-7362275

081-8072275

093-1402275

อีเมล : spraydrytech@gmail.com

www.eurobest.co.th

by author1 author1

กัญชาพารวยเพื่อการแปรสินค้าการเกษตร

วันที่ 17 มีนาคม 2565 ที่บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

 

นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนากัญชาพารวยครั้งที่ 49 ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย สถานประกอบการเครือข่าย สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ประกอบด้วย องค์การเภสัช คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา กองพัฒนาเกษตรอุสาหกรรม กสอ. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่10 อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย สวทช. ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรมการพัฒนาชุมชน กลุ่มไบโอเทคสภาอุตสาหกรรม และสมาคมนักข่าวปทุมธานี เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ กัญชา กัญชง และกระท่อม โดยมีวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนแปรรูปและสกัดสมุนไพรทั้ง 3 ชนิดมาใช้เป็นยารักษาโรคโดยใช้เครื่องจักรอุตสาหกรรม

ด้านนายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า การสัมมาครั้งนี้ บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด ในฐานะเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อแปรรูปสินค้าการเกษตร ซึ่งกลุ่มส่งเสริมอุสาหกรรมและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ้นค่าเกษตรและมีการจัดตั้งกองเกษตรอุสาหกรรมที่จะพัฒนาเทคโนโลยี เรื่องของการขยายเครือข่ายและการตลาดที่เป็นสิ่งที่สำคัญ ซึ่ง บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องมือและเครื่องจักรการแปรรูปสิ้นค้าอุตสาหกรรมที่สำคัญ เช่น เครื่องสเปรย์ดราย เครื่องฟรีซดราย ซึ่งในวันนี้จะเป็นหัวข้อของพืช 3 ก. คือ กัญชา กัญชงและกระท่อม เพื่อการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าซึ่งต่อไปจะเป็นพืชที่สำคัญของประเทศ

โดยมีวิทยากรเชี่ยวชาญให้ความรู้ โดย นายสาธร เตรียมชัยศรี กรรมการบริหารบริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า โครงการกัญชาพารวย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการสกัด กัญชง กัญชาและกระท่อม เพื่อให้เป็นลักษณะสารสำคัญที่บริสุทธิ์ และสามารถนำไปใช้ในทางการแพทย์ได้ โดยได้ให้ความรู้ทางด้านเครื่องจักรที่ต้องใช้เงินลงทุนเท่าไร มูลค่าในการตลาดว่าขายได้ในราคาเท่าไรและการคืนทุนภายในกี่ปี และทางบริษัทเราได้จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งและพ่นฝอย คือ เครื่องสเปรย์ดราย เป็นต้น ส่วนเรื่องกัญชา กัญชง ที่กำลังเด่นในตอนนี้ ทางบริษัทฯก็ได้ทำเครื่องจักรเพื่อมารองรับการสกัดในทางการแพทย์ไว้แล้วในการแปรรูปในรูปแบบต่างๆ เช่น สกัดเป็นสารเข้มข้น เป็นผง หรือบรรจุแคปซูล สามารถทำได้ด้วยเครื่องจักของเราที่มีอยู่ในขณะนี้ อีกทั้งยังมีเครื่องมือที่ใช้ในห้องแลป เพื่อการใช้ในการวิจัยในรูปแบบต่างๆ มีทั้งเครื่องที่ขนาดเล็กจนไปถึงเครื่องขนาดที่ใหญ่ที่ใช้กับโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งทั้งหมดนี้ทางบริษัทฯรับจ้างผลิตด้วยเพื่อลูกค้าและหน่วยงานใดที่ยังไม่พร้อมซื้อเครื่องจักรที่มีสินค้าและพร้อมจะผลิต


 

สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทร 081-807-2275 หรือเข้าไปที่ www.eurobest.co.th

แหล่งที่มาทั้งหมด
ปทุมธานี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุสาหกรรมเปิดสัมมนา กัญชาพารวยเพื่อการแปรสินค้าการเกษตร – หนังสือพิมพ์ ๕ เหล่าทัพ (5forcenews.com)

by author1 author1

สัมมนาครั้งที่ 46 หลักสูตร “นวัตกรรมแปรรูปสมุนไพรแบบสกัด เพื่อการส่งออก”

สัมมนาครั้งที่ 46 หลักสูตร “นวัตกรรมแปรรูปสมุนไพรแบบสกัด เพื่อการส่งออก”

โดยมีท่าน นพ.มรุต  จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดงาน

สัมมนาจัดขึ้นเมื่อวันพุธ ที่ 15  กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 -16.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย

บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด

ภาพบรรยากาศภายในงาน





ภาพบรรยากาศในงานช่วงเช้ารับฟังคำบรรยาย และช่วงบ่าย อาจารย์ณัฐ เตรียมชัยศรี ยังได้พาผู้เข้าร่วมงานสัมมนาเดินชมโรงงานและชุดเครื่องจักรภายในโรงงานอีกด้วย

by author1 author1

สัมมนานวัตกรรมการแปรรูปสมุนไพรแบบสกัด เพื่อการส่งออก

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-15.30 น.

สัมมนานวัตกรรมการแปรรูปสมุนไพรแบบสกัด เพื่อการส่งออก

ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย

 

 

ประธานเปิดงาน

นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นวัตกรรมการแปรรูปสมุนไพรแบบสกัด เพื่อการส่งออก

พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีการแปรรูป

อ.ณัฐ  เตรียมชัยศรี
คุณสาธร  เตรียมชัยศรี

ด้วยชุดเครื่องจักรแปรรูป

Hi-Speed Extractor

Hi-Nutrition Evaporator

Hi-Yield Spray Dryer

Hi-Yield Essential Oil Distiller

**เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการแปรรูป**

-ผลผลิตทางการเกษตร

-สมุนไพร

-อาหารเสริม

-หน่วยงานภาครัฐ

-สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยฯ

-วิสาหกิจชุมชน

-หน่วยงานทางการแพทย์

-และผู้สนใจ ฯลฯ

จัดโดย  – ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8

-ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย

-บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด

-และภาคีเครือข่าย

สนับสนุนโดย :    กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 

สัมมนาฟรี

ลุ้นรับคูปองเงินสด 2,000 -5,000 บาท

เมื่อสมัครและลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย

 

ครั้งที่ 44  เวลา 08.30-15.30 น.
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

 

สนใจติดต่อ ได้ที่

โทร.02-5742275 / Fax.02-9817856

093-140-2275 / 081-736-2275 / 081-807-2275

อีเมล์ spraydrytech@gmail.com

www.eurobesttechnology.co.th