by author1 author1

ขั้นตอนการทำแห้งแบบลูกกลิ้งจากมันสำปะหลังบด

ขั้นตอนการทำแห้งแบบลูกกลิ้งจากมันสำปะหลังบด

 

1..มันสำปะหลังที่นำมาแปรรูป

2.แปรรูปด้วย เครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้งคู่ ( TWIN DRUM DRYER ) ทำวัตถุดิบของเหลวให้แห้งโดยเทวัตถุดิบของเหลวลงในช่องระหว่างลูกกลิ้ง

3.ผลิตภัณฑ์ผงมันสำปะหลังบดที่ได้