by author1 author1

ขั้นตอนแปรรูปการต้มสกัด,ระเหยแอลกอฮอล์,สเปรย์ดรายผงจากน้ำสมุนไพร

ขั้นตอนแปรรูปการต้มสกัด,ระเหยแอลกอฮอล์,สเปรย์ดรายผงจากน้ำสมุนไพร

1.สมุนไพรที่นำมาแปรรูป

2. สมุนไพรที่นำมาแปรรูป แปรรูปให้เป็นของเหลวโดยการต้มสกัด ถังต้มกวนผสม ( HEATING MIXING TANK )ถังกวนผสมใช้กวนผสมของเหลว และให้ความร้อนด้วย HOT OIL

3.ผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรที่ได้

4.แปรรูปด้วย เครื่องระเหยแอลกอฮอล์ (Alcohol Recovery Evaporator) ใช้ระเหยแอลกอฮอล์นำกลับมาใช้ซ้ำ

5.ผลิตภัณฑ์น้ำสารสกัดสมุนไพรที่ได้

6.แปรรูปด้วย เครื่องสเปรย์ดรายเออร์ (SPRAY DRYER) อบแห้งแบบพ่นฝอยจากของเหลวให้เป็นผงแห้ง


7.ผลิตภัณฑ์ผงสมุนไพรที่ได้

 

by author1 author1

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากน้ำสมุนไพร

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากน้ำสมุนไพร

1.สมุนไพรที่นำมาแปรรูป แปรรูปให้เป็นของเหลวโดยการต้มสกัด เครื่องสกัดด่วน (HI SPEED EXTRACTOR) สามารถใช้สกัดสารสำคัญจากวัตถุดิบออกมาเป็นน้ำสกัดได้อย่างรวดเร็ว

2.แปรรูปด้วยเครื่องสเปรย์ดรายเออร์ (SPRAY DRYER) อบแห้งแบบพ่นฝอยจากของเหลวให้เป็นผงแห้ง

3.ผลิตภัณฑ์ผงสมุนไพรที่ได้