by author1 author1

ขั้นตอนการต้มสกัด,ระเหยเข้มข้น และสเปรย์ดราย จากหัวปลี

ขั้นตอนการต้มสกัด,ระเหยเข้มข้น และสเปรย์ดราย จากหัวปลี


1.หัวปลีที่นำมาแปรรูป

2..หัวปลีที่นำมาแปรรูป ทำเป็นของเหลวโดยใช้หม้อต้มก่อน  ถังต้มกวนผสม ( HEATING MIXING TANK )

3.ผลิตภัณฑ์น้ำสกัดหัวปลีที่ได้


4.แปรรูปด้วย เครื่องระเหยเข้มข้น (FALLING  FILM  EVAPORATOR) ระเหยน้ำออกจากวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นของเหลวเพื่อทำให้เข้มข้น


5.ผลิตภัณฑ์น้ำสารสกัดหัวปลีเข้มข้นที่ได้


6.แปรรูปด้วย เครื่องสเปรย์ดรายเออร์ (SPRAY DRYER) อบแห้งแบบพ่นฝอยจากของเหลวให้เป็นผงแห้ง

7.ผลิตภัณฑ์ผงน้ำสารสกัดหัวปลีที่ได้

by author1 author1

ขั้นตอนการต้มสกัด,ระเหยเข้มข้น,แปรรูปผงจากกลีบบัวอบแห้ง

ขั้นตอนการต้มสกัด,ระเหยเข้มข้น,แปรรูปผงจากกลีบบัวอบแห้ง

1.กลีบบัว

2.นำเข้าหม้อต้มสกัด

3.ผลิตภัณฑ์น้ำกลีบบัวเข้มข้นที่ได้

4.นำเข้าเครื่อง FALLING  FILM  EVAPORATOR

5. ผลิตภัณฑ์น้ำกลีบบัวเข้มข้นที่ได้

6. นำเข้าเครื่อง SPRAYDRYER

7. ผลิตภัณฑ์ผงกลีบบัวอบแห้งที่ได้