by author1 author1 ไม่มีความเห็น

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากน้ำ EM

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากน้ำ EM


1.น้ำ EM ที่นำมาแปรรูป

2.นำเข้าเครื่อง SPRAY DRYER แปรรูปด้วย เครื่องสเปรย์ดรายเออร์ (SPRAY DRYER) อบแห้งแบบพ่นฝอยจากของเหลวให้เป็นผงแห้ง

3.ผลิตภัณฑ์ผงน้ำ EM ที่ได้

by author1 author1 ไม่มีความเห็น

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากสารละลายคอนกรีต

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากสารละลายคอนกรีต


1.คอนกรีตที่นำมาแปรรูป


2.นำเข้าเครื่อง SPRAY DRYER แปรรูปด้วย เครื่องสเปรย์ดรายเออร์ (SPRAY DRYER) อบแห้งแบบพ่นฝอยจากของเหลวให้เป็นผงแห้ง

3.ผลิตภัณฑ์ผงสารละลายคอนกรีต

by author1 author1 ไม่มีความเห็น

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากสารแต่งกลิ่นเนื้อ

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากสารแต่งกลิ่นเนื้อ

1.สารแต่งกลิ่นที่นำมาแปรรูป

2.นำเข้าเครื่อง SPRAY DRYER แปรรูปด้วย เครื่องสเปรย์ดรายเออร์ (SPRAY DRYER) อบแห้งแบบพ่นฝอยจากของเหลวให้เป็นผงแห้ง


3.ผลิตภัณฑ์ผงสารแต่งกลิ่นเนื้อที่ได้

by author1 author1 ไม่มีความเห็น

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากน้ำสารสกัดเปปไทด์จากเลือดหมู

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากน้ำสารสกัดเปปไทด์จากเลือดหมู


1.น้ำสารสกัดเปปไทด์ที่นำมาแปรรูป


2.นำเข้าเครื่อง SPRAY DRYER แปรรูปด้วย เครื่องสเปรย์ดรายเออร์ (SPRAY DRYER) อบแห้งแบบพ่นฝอยจากของเหลวให้เป็นผงแห้ง

3.ผลิตภัณฑ์ผงสารสกัดเปปไทด์จากเลือดหมูที่ได้

 

by author1 author1 ไม่มีความเห็น

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากสารละลาย Silica

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากสารละลาย Silica

1.สารละลาย silica ที่นำมาแปรรูป

2.แปรรูปด้วยเครื่องสเปรย์ดรายเออร์ (SPRAY DRYER) อบแห้งแบบพ่นฝอยจากของเหลวให้เป็นผงแห้ง

3.ผลิตภัณฑ์ผงสารละลาย Silica ที่ได้

by author1 author1 ไม่มีความเห็น

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากสารแต่งกลิ่นโหระพา

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากสารแต่งกลิ่นโหระพา

1.โหระพาที่นำมาแปรรูป  แปรรูปให้เป็นของเหลวโดยการต้มสกัด


2.นำเข้าเครื่อง SPRAY DRYER แปรรูปด้วย เครื่องสเปรย์ดรายเออร์ (SPRAY DRYER) อบแห้งแบบพ่นฝอยจากของเหลวให้เป็นผงแห้ง

3.ผลิตภัณฑ์ผงสารแต่งกลิ่นโหระพาที่ได้

by author1 author1 ไม่มีความเห็น

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากน้ำสมุนไพร

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากน้ำสมุนไพร

1.สมุนไพรที่นำมาแปรรูป แปรรูปให้เป็นของเหลวโดยการต้มสกัด เครื่องสกัดด่วน (HI SPEED EXTRACTOR) สามารถใช้สกัดสารสำคัญจากวัตถุดิบออกมาเป็นน้ำสกัดได้อย่างรวดเร็ว

2.แปรรูปด้วยเครื่องสเปรย์ดรายเออร์ (SPRAY DRYER) อบแห้งแบบพ่นฝอยจากของเหลวให้เป็นผงแห้ง

3.ผลิตภัณฑ์ผงสมุนไพรที่ได้

by author1 author1 ไม่มีความเห็น

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากสารแต่งกลิ่นออริกาโน

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากสารแต่งกลิ่นออริกาโน

1.แปรรูปให้เป็นของเหลวโดยการต้มสกัด เครื่องสกัดด่วน (HI SPEED EXTRACTOR) สามารถใช้สกัดสารสำคัญจากวัตถุดิบออกมาเป็นน้ำสกัดได้อย่างรวดเร็ว

2.แปรรูปด้วยเครื่องสเปรย์ดรายเออร์ (SPRAY DRYER) อบแห้งแบบพ่นฝอยจากของเหลวให้เป็นผงแห้ง

3.ผลิตภัณฑ์ผงสารแต่งกลิ่นออริกาโนที่ได้

by author1 author1 ไม่มีความเห็น

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากน้ำสารสกัดกระชายขาว

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากน้ำสารสกัดกระชายขาว

1.กระชายขาว

2.นำเข้าเครื่อง SPRAYDRYER

3.ผลิตภัณฑ์ผงสารสกัดกระชายขาวที่ได้