by author1 author1

ขั้นตอนการบดย่อย,หมักสกัด,ระเหยแอลกอฮอล์ และสเปรย์ดรายผงจากกระชายขาว

ขั้นตอนการบดย่อย,หมักสกัด,ระเหยแอลกอฮอล์ และสเปรย์ดรายผงจากกระชายขาว


1.กระชายขาวแห้งที่นำมาแปรรูป

2.ทำการบดย่อยวัตถุดิบ

3.ผลิตภัณฑ์กระชายขาวบดย่อยที่ได้

4.ทำการหมักสกัด 3 รอบ รอบละ 24 ชั่วโมง

5.ผลิตภัณฑ์น้ำกระชายสกัดที่ได้

6.แปรรูปด้วย  เครื่องระเหยแอลกอฮอล์ (Alcohol Recovery Evaporator) ใช้ระเหยแอลกอฮอล์นำกลับมาใช้ซ้ำ

7. ผลิตภัณฑ์น้ำกระชายที่ได้

8.แปรรูปต่อด้วย เครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน ( ROTARY EVAPORATOR ) เป็นเครื่องที่ใช้ระเหยสารตัวอย่างที่เป็นของเหลวโดยการกลั่น เพื่อให้ได้สารที่ต้องการ ที่มีความเข้มข้นมากขึ้น

9.ผลิตภัณฑ์น้ำกระชายระเหยแอลกอฮอล์ที่ได้

10.แปรรูปด้วย เครื่องสเปรย์ดรายเออร์ (SPRAY DRYER) อบแห้งแบบพ่นฝอยจากของเหลวให้เป็นผงแห้ง

11.ผลิตภัณฑ์ผงกระชายขาวที่ได้