ROLLER COMPACTOR เป็นเครื่องที่ใช้ในกระบวนการอัดแร่และวัตถุดิบอื่น ๆ ให้มีความแน่นสูงขึ้น โดยใช้ลูกกลิ้งที่หมุนเพื่อกดดันวัตถุดิบในการผลิตแท่งหรือแผ่น ซึ่งมักใช้ในอุตสาหกรรมเคมีและยา