เครื่องที่ใช้ในการอบแห้งอาหารโดยใช้ไมโครเวฟและการสร้างสุญญากาศภายในห้องอบแห้ง เพื่อลดความชื้นในอาหารและทำให้อาหารแห้งได้เร็วขึ้น หนึ่งในการใช้งานที่พบบ่อยคือการอบแห้งผักและผลไม้เพื่อเก็บไว้ใช้งานในระยะยาว โดยเครื่องจะมีการควบคุมอุณหภูมิและเวลาการอบแห้งเพื่อให้อาหารอบแห้งอย่างเหมาะสมและปลอดภัยสำหรับการบริโภค