เครื่องอบแห้งแบบไมโครเวฟ เป็นเครื่องใช้ในการอบแห้งอาหารหรือวัตถุดิบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีไมโครเวฟ เครื่องอบแห้งแบบนี้มักมีการควบคุมอุณหภูมิและเวลาการอบแห้งอย่างแม่นยำ เพื่อให้ผลลัพธ์การอบแห้งอาหารมีคุณภาพดีและคงทน เครื่องอบแห้งแบบไมโครเวฟมักใช้ในการอบแห้งอาหารสด เช่น ผลไม้, ผัก, เนื้อ, และอื่น ๆ เพื่อเก็บรักษานานขึ้นหรือใช้ในการเตรียมอาหารแบบสำเร็จรูปได้อย่างสะดวก