เครื่องอบแบบสุญญากาศ (Vacuum dryer) เป็นเครื่องมือในการอบที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อเอาออกความชื้นหรือสารละลายออกจากวัสดุใต้แรงดันลดลง โดยการลดแรงดันในห้องอบ จุดเดือดของของเหลวภายในวัสดุลดลง ทำให้อบได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่ต้องใช้อุณหภูมิสูง

นี่คือคุณลักษณะและองค์ประกอบหลักของเครื่องอบแบบสุญญากาศ:

1. **ห้องอบ**: องค์ประกอบหลักของเครื่องอบแบบสุญญากาศคือห้องอบซึ่งใช้ในการวางวัสดุที่ต้องการอบ เป็นที่พึ่งของวัสดุที่จะถูกอบ และมักมีรูปทรงที่เป็นทรงกระบอกหรือสี่เหลี่ยมเพื่อทนทานแรงดันสุญญากาศ

2. **ระบบสุญญากาศ**: เครื่องอบแบบสุญญากาศมีระบบสุญญากาศที่ลดอากาศและแก๊สอื่น ๆ ออกจากห้องอบ เพื่อสร้างสภาพแวคคั่ม ระบบนี้มักประกอบด้วยปั๊มสุญญากาศและท่อที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาระดับแวคคั่มที่ต้องการ

3. **ระบบทำความร้อน**: ในบางกรณี เครื่องอบแบบสุญญากาศอาจรวมระบบทำความร้อนเพื่อให้พลังงานเพิ่มเติมให้กับกระบวนการการอบ ซึ่งอาจเป็นในรูปแบบของการหมุนอากาศร้อน, ความร้อนแสงอาทิตย์, หรือฝากไอน้ำรอบห้องอบ

4. **เครื่องทำความเย็น**: เพื่อรวบรวมความชื้นหรือสารละลายที่ถูกเอาออกจากวัสดุขณะการอบ เครื่องอบแบบสุญญากาศมักมีเครื่องทำความเย็น เครื่องทำความเย็นจะทำให้สารละลายที่ไปเป็นไอน้ำเย็นลง ทำให้เป็นของเหลวอีกครั้งและสามารถเอาออกได้ง่าย

5. **กลไกการผสมหรือการเคลือบ**: ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ต้องการอบ เครื่องอบแบบสุญญากาศบางรายอาจมีกลไกการผสมหรือการเคลือบเพื่อให้การอบเป็นอย่างสม่ำเสมอและป้องกันการเกิดก้อนหรือติดต่อของวัสดุ

6. **ระบบควบคุม**: เครื่องอบแบบสุญญากาศรุ่นใหม่อาจมีระบบควบคุมขั้นสูงเพื่อตรวจสอบและปรับพารามิเตอร์ เช่น อุณหภูมิ, ระดับแวคคั่ม, และเวลาการอบ ซึ่งช่วยให้มีการควบคุมกระบวนการการอบอย่างแม่นยำและมีผลลัพธ์ที่ดี

7. **คุณลักษณะด้านความปลอดภัย**: เครื่องอบแบบสุญญากาศอาจมีคุณลักษณะด้านความปลอดภัย เช่น วาล์วปล่อยแรงดัน, การแจ้งเตือนอุณหภูมิ,และระบบตัดการทำงานฉุกเฉิน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้ในขณะใช้งาน

8. **ระบบการจัดการวัสดุ**: เครื่องอบแบบสุญญากาศอาจถูกผสมเข้ากับระบบการจัดการวัสดุ เช่น ลำเลียง, ลิฟท์, หรือถาดเพื่อให้สะดวกในการโหลดและถอดวัสดุที่ต้องการอบ

เครื่องอบแบบสุญญากาศมักใช้ในอุตสาหกรรมเช่นยา, อาหาร, เคมี และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อควบคุมการเป็นชื้นอย่างแม่นยำและเงียบในการอบเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะสำหรับวัสดุที่ต้านทานความร้อนหรือสินค้าที่ต้องการความชื้นต่ำ