เครื่องอบแห้งแบบถังหมุน (Rotary Drum Dryer) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการอบแห้งวัสดุหรือสารต่าง ๆ โดยใช้ความร้อนและการหมุนของถังเพื่อลดความชื้นในวัสดุดังกล่าว ลักษณะหลักของเครื่องอบแห้งแบบถังหมุนมักประกอบด้วย:

1. **ถังหมุน**: เป็นส่วนสำคัญของเครื่องอบแห้ง มักประกอบด้วยถังที่มีลักษณะทรงกระบอกที่วางแนวนอนและมีความยาวและเส้นผ่าศูนย์กลางที่ต่างกันไป วัสดุหรือสารที่ต้องการแห้งจะถูกใส่ลงในถังและหมุนพร้อมกับถัง

2. **ระบบทำความร้อน**: เครื่องอบแห้งมักมีระบบทำความร้อนเพื่อสร้างความร้อนที่จำเป็นสำหรับกระบวนการอบแห้ง ระบบทำความร้อนนี้อาจเป็นได้จากแหล่งพลังงานต่าง ๆ เช่น เตาถ่านหรือระบบทำความร้อนที่ใช้แก๊สหรือไฟฟ้า

3. **สิ่งช่วยในการหมุน**: ระบบหมุนหรือสิ่งช่วยในการหมุน (flights) ซึ่งติดอยู่ภายในถัง ช่วยในการกระจายวัสดุที่ต้องการแห้งอย่างทั่วถึงภายในถัง และช่วยในกระบวนการการเร่งการหมุน

4. **ระบบระบายอากาศ**: เพื่อนำอากาศที่เป็นความชื้นออกจากถัง เครื่องอบแห้งมักมีระบบระบายอากาศที่ช่วยลดความชื้นในถัง ซึ่งอาจรวมถึงพัดลมหรือระบบระบายอากาศสำหรับการปรับความชื้น

5. **ระบบควบคุม**: ระบบควบคุมที่ช่วยในการควบคุมอุณหภูมิและเวลาการอบแห้ง ทำให้สามารถปรับปริมาณความร้อนและระยะเวลาการอบแห้งตามความต้องการของวัสดุที่ต้องการแห้ง

6. **การป้องกันความปลอดภัย**: เครื่องอบแห้งมักมีระบบป้องกันความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการอบแห้ง ซึ่งอาจรวมถึงระบบป้องกันความร้อนเกินไปหรือระบบป้องกันการชน

เครื่องอบแห้งแบบถังหมุนมักนำไปใช้ในหลายอุตสาหกรรม เช่น อาหาร, เคมี, เทคโนโลยีพลังงาน, วัสดุก่อสร้าง และอื่น ๆ โดยมักมีประสิทธิภาพและปรับความต้องการของการแห้งได้อย่างยืดหยุ่นและแม่นยำ