เป็นเครื่องที่ใช้ในกระบวนการหมักกระเทียมให้กลายเป็นกระเทียมดำ กระเทียมดำเกิดจากกระเทียมที่ถูกหมักด้วยอุณหภูมิและความชื้นที่ควบคุมอย่างเหมาะสมเป็นเวลานาน เป็นกระบวนการที่ผ่านการอบควบคุมอย่างละเอียด เมื่อกระเทียมดำเสร็จสิ้นแล้วจะมีลักษณะเนื้อนุ่ม รสชาติหวานน้อย และมีกลิ่นหอมหวาน มักนำมาใช้ในการปรุงอาหารหรือเสริมสร้างสุขภาพ เนื่องจากมีสมบัติที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย