เครื่องสกัด CO2 เซอร์เปอร์ไครติคเป็นเครื่องมือพิเศษที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงยา, อาหารและเครื่องดื่ม, การสกัดสมุนไพร, เครื่องสำอาง, และการผลิตน้ำมันหอมระเหย โดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในรูปแบบซุปเปอร์ไครติคเป็นสารละลายเพื่อสกัดสารประจำตัวจากวัตถุดิบ เช่น วัตถุดิบพืชหรือมวลชีวภาพ นี่คือส่วนประกอบและคุณสมบัติสำคัญของเครื่องสกัด CO2 เซอร์เปอร์ไครติค:

1. **ถังสกัด**: เป็นห้องหลักที่วัตถุดิบที่ตีแล้วหรือผงซึ่งเป็นวัตถุดิบพืชที่เราต้องการสกัด ถูกวางไว้สำหรับการสกัด ถังสกัดถูกออกแบบมาเพื่อทนทานต่อความดันและอุณหภูมิที่สูงที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสกัด CO2 เซอร์เปอร์ไครติค

2. **ระบบอุปกรณ์ CO2**: เครื่องจะมีระบบในการส่ง CO2 ที่ออกแบบมาเพื่อให้ CO2 อยู่ในสถานะเซอร์เปอร์ไครติคซึ่งมีทั้งคุณสมบัติของของเหลวและก๊าซ ซึ่งทำให้ CO2 เป็นสารละลายที่มีประสิทธิภาพสำหรับการสกัด

3. **ระบบควบคุมความดัน**: ระบบควบคุมความดันจะควบคุมความดันภายในถังสกัดเพื่อรักษาเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการสกัด CO2 เซอร์เปอร์ไครติค ควบคุมความดันอย่างแม่นยำเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการสกัดและความเลือกที่ถูกต้อง

4. **ระบบควบคุมอุณหภูมิ**: การควบคุมอุณหภูมิเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการควบคุมความละลายและการสกัดของสารตัวเป้าหมาย ถังสกัดจะมีระบบที่ใช้ในการเพิ่มหรือลดอุณหภูมิเพื่อรักษาอุณหภูมิที่ต้องการตลอดกระบวนการสกัด

5. **เครื่องแยก**: หลังจากการสกัด CO2 และสารที่สกัดออกมาจะถูกแยกออกจากกัน เครื่องส่วนมากจะมีเครื่องแยกหรือถังสำหรับการเก็บรวบรวมที่ทำให้ CO2 สลายลงทำให้สารที่สกัดออกมาตกตะกอนออกจากสารละลาย

6. **ระบบรีไซเคิล CO2**: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน บางเครื่องสกัด CO2 เซอร์เปอร์ไครติคมีระบบรีไซเคิล CO2 ซึ่งรับและรีไซเคิล CO2 เพื่อใช้ในรอบการสกัดถัดไป

7. **หน้าจอควบคุม**: หน้าจอควบคุมที่ใช้ง่ายช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบและปรับแต่งพารามิเตอร์

ต่าง ๆ ของกระบวนการสกัดได้ เช่น ความดัน, อุณหภูมิ, อัตราการไหล, และเวลาการสกัด มันให้ข้อมูลและคำแนะนำในเวลาที่เป็นเวลาจริงเพื่อให้ผลลัพธ์ของกระบวนการสกัดที่สม่ำเสมอและสามารถทำซ้ำได้

8. **คุณสมบัติความปลอดภัย**: การคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญในการสกัด CO2 เซอร์เปอร์ไครติคเนื่องจากความดันและอุณหภูมิที่สูง เครื่องจะมีคุณสมบัติเพื่อความปลอดภัย เช่น วาล์วปล่อยความดัน, เซ็นเซอร์อุณหภูมิ, และกลไกดับเพลิงฉุกเฉินเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและให้ความปลอดภัยให้กับผู้ใช้

9. **วัสดุการก่อสร้าง**: เครื่องสกัด CO2 เซอร์เปอร์ไครติคมักถูกสร้างขึ้นจากวัสดุคุณภาพสูงเช่นสแตนเลสหรือโลหะที่ต้านทานการกัดเซื่องเพื่อทนทานต่อเงื่อนไขที่รุนแรงของกระบวนการสกัดและให้ความคงทน

10. **คุณสมบัติการทำความสะอาดและบำรุงรักษา**: พื้นผิวที่ง่ายต่อการทำความสะอาด, ชิ้นส่วนที่สามารถถอดออกและฝาบานที่ให้สะดวกในการทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่อง เพื่อให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งาน

โดยรวมแล้ว เครื่องสกัด CO2 เซอร์เปอร์ไครติคนั้นเสนอวิธีการสกัดที่ปลอดภัย, มีประสิทธิภาพ, และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับการสกัดสารประจำตัวจากวัตถุดิบหลากหลายประเภท มันช่วยให้ควบคุมพารามิเตอร์ของกระบวนการสกัดได้อย่างแม่นยำ ซึ่งผลลัพธ์ของสารสกัดมีคุณภาพสูงและมีค่าต่ำในการตกตะกอนตัวละลาย