เครื่องร่อนเม็ดตอก (Tablet Deduster Machine) เป็นเครื่องที่ใช้ในการนำเม็ดยาหรือเม็ดอื่น ๆ ที่อาจมีความเป็นฝุ่นหรือสกปรกออกจากผิว เพื่อให้เม็ดมีความสะอาดและสวยงาม เครื่องนี้มักใช้ในโรงงานผลิตยาหรืออาหารเสริม หรือในอุตสาหกรรมที่ต้องการเม็ดที่มีคุณภาพสูง