เครื่องผสมแบบชุบแบบกลุ่ม (Batch pan mixing evaporator) เป็นเครื่องมือที่เชี่ยวชาญในกระบวนการอุตสาหกรรมสำหรับการเข้มข้นหรือการระเหยของน้ำตาลน้ำ, โดยเฉพาะในสถานการณ์การผลิตขนาดใหญ่ เช่นการแปรรูปอาหาร, ยา, สารเคมี, และการบำบัดน้ำเสีย เครื่องนี้รวมความสามารถของเครื่องชุบแบบกลุ่ม (batch pan evaporator) พร้อมกับความสามารถในการผสม หรือการเคลือบสารสำหรับการประมวลผลเนื้อหา

นี่คือคุณสมบัติและองค์ประกอบหลักของเครื่องชุบแบบกลุ่มที่ผสมกัน:

1. **ถ้วยการระเหย**: คล้ายกับเครื่องชุบแบบกลุ่มมาตรฐาน องค์ประกอบหลักของเครื่องชุบแบบกลุ่มที่ผสมกันคือถ้วยการระเหยหรือภาชนะที่ใช้ในการทำให้น้ำตาลน้ำร้อนและระเหย ภาชนะมักจะทำจากเหล็กกล้าสแตนเลสหรือวัสดุที่ป้องกันการกัดกร่อนอื่น ๆ และอาจมีขนาดและรูปที่แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการในการผลิตที่แตกต่างกัน

2. **ระบบทำความร้อน**: เครื่องมือนี้มาพร้อมระบบทำความร้อน เช่น ชุดไอน้ำหรืออิเล็กทริกที่ใช้ให้ความร้อนที่จำเป็นสำหรับการระเหย ระบบทำความร้อนนี้ถูกควบคุมเพื่อรักษาอุณหภูมิที่ต้องการสำหรับการระเหยอย่างมีประสิทธิภาพ

3. **กลไกการเคลื่อบ**: ต่างจากเครื่องชุบแบบกลุ่มที่ผสมไม่กี่ ส่วนที่สำคัญของเครื่องชุบแบบกลุ่มที่ผสมกันคือกลไกการเคลื่อบ เช่น พาเดิล, ใบมีด, หรือเครื่องเคลือบ เพื่อให้เกิดการผสมหรือการเคลือบสารของน้ำตาลน้ำในขณะที่เกิดการระเหย การเคลือบช่วยให้การถ่ายเทความร้อนดีขึ้น ป้องกันการทำให้เกิดความร้อนในบริเวณที่เฉพาะเฉพาะ และรับประกันความเข้มข้นของน้ำตาลน้ำ

4. **ระบบที่จับได้**: เครื่องชุบแบบกลุ่มที่ผสมนี้มีระบบที่จับได้เพื่อรวบรวมน้ำตาลน้ำที่เข้มข้นหรือเศษสารที่สร้างขึ้นระหว่างการระเหย ระบบนี้อาจประกอบด้วยถาดรวม, ช่อง, หรือช่องระบายสำหรับการโอนผลิตภัณฑ์ที่เข้มข้นไปยังการเก็บรักษาหรือการประมวลผลเพิ่มเติม

5. **ระบบควบคุม**: เครื่องชุบแบบกลุ่มที่ผสมรุ่นใหม่อาจมีระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบและปรับพารามิเตอร์ของกระบวนการ เช่น อุณหภูมิ, ความเร็วของการเคลื่อบ, และอัตราการไหล นี้ช่วยให้สามารถควบคุมกระบวนการการระเหยและการเคลื่อบได้อย่างแม่นยำ

6. **คุณสมบัติด้านความปลอดภัย**: เครื่องชุบแบบกลุ่มที่ผสมอาจมีคุณสมบัติด้านความปลอดภัย เช่น วาล์วปล่อยแรงดัน, แจ้งเตือนอุณหภูมิ, และระบบปิดฉุกเฉินเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้ในขณะที่ใช้งาน

7. **วัสดุที่ใช้ก่อสร้าง**: คล้ายกับเครื่องชุบแบบกลุ่มมาตรฐาน เครื่องชุบแบบกลุ่มที่ผสมกันมักถูกสร้างจากสแตนเลสหรือวัสดุที่ป้องกันการกัดกร่อนอื่น ๆ เพื่อทนทานในสภาพแวดล้อมที่แรงกระตุ้นและสารเคมีที่เป็นกรดเค็ม

8. **ความยืดหยุ่นในการขยายขนาด**: เครื่องชุบแบบกลุ่มที่ผสมกันสามารถขยายขนาดได้ เพื่อให้เหมาะสมกับความจุการผลิตและปริมาณการประมวลผลที่แตกต่างกัน ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่มีความต้องการการผลิตที่หลากหลาย

เครื่องชุบแบบกลุ่มที่ผสมกันนี้เสนอวิธีการเข้ากันได้อย่างมีประสิทธิภาพและหลากหลายสำหรับกระบวนการการเข้มข้นและการระเหยที่ต้องการการผสมหรือการเคลื่อบสารของน้ำตาลน้ำเดียวกัน พวกเขามีความแม่นยำและความหลากหลายในการใช้งานในอุตสาหกรรมที่สำคัญที่มีการระเหยและการผสมเป็นขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนการผลิต เช่น ในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร, ยา, สารเคมี, และการบำบัดน้ำเสีย หรือ กระบวนการอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในประเทศไทย