เครื่องระเหยแบบมัลติฟังชั่นหรือหม้ออบแบบมัลติเอฟเฟคเป็นระบบเครื่องระเหยที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อการเข้มข้นของสารละลายหรือการกู้คืนสารละลายจากสมการผสมของของเหลว มันดำเนินการโดยใช้หลักการของการใช้หลายขั้นตอนหรือเอฟเฟคเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงในกระบวนการระเหย

นี่คือคุณสมบัติและส่วนประกอบหลักของเครื่องระเหยแบบมัลติฟังชั่น:

1. **การออกแบบหลายขั้นตอน**: ระบบประกอบด้วยหน่วยระเหยหลายหน่วยหรือเอฟเฟคที่จัดเรียงต่อเนื่อง โดยที่ไอน้ำที่เกิดขึ้นในหนึ่งเอฟเฟคถูกใช้เป็นสารทำความร้อนสำหรับเอฟเฟคถัดไป ซึ่งช่วยให้สามารถนำพลังงานความร้อนกลับมาใช้ซ้ำได้และเพิ่มประสิทธิภาพรวมของกระบวนการระเหย

2. **ระบบสลับความร้อน**: แต่ละเอฟเฟคมักมีเครื่องสลับความร้อนเพื่อโอนความร้อนจากไอน้ำไปยังของเหลวที่กำลังถูกเข้มข้น ซึ่งช่วยให้การใช้พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุนการทำงาน

3. **ระบบสูญญากาศ**: ใช้สูญญากาศในระบบเครื่องระเหยเพื่อลดจุดเดือดของของเหลวที่กำลังถูกเข้มข้น ซึ่งช่วยให้สามารถดำเนินการที่อุณหภูมิต่ำลงและลดความเสี่ยงในการสูญเสียคุณภาพของผลิตภัณฑ์

4. **ระบบควบคุม**: มีระบบควบคุมเพื่อปรับพารามิเตอร์เช่น อุณหภูมิ ความดัน และอัตราการไหลตลอดระบบเครื่องระเหยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ดี

5. **ระบบการทำให้ไอน้ำเป็นของเหลวอีกครั้ง**: มีเครื่องทำให้ไอน้ำเป็นของเหลวที่ใช้ในการทำให้ไอน้ำที่เกิดขึ้นในแต่ละเอฟเฟคกลับเป็นของเหลวอีกครั้ง ซึ่งสามารถเก็บเป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้มข้นหรือประมวลผลต่อได้

6. **การจัดการการเติมและการส่งผลิตภัณฑ์**: ระบบเครื่องระเหยมีกลไกในการเติมสารละลายเข้าสู่ระบบและในการเก็บผลิตภัณฑ์ที่เข้มข้นหรือผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการประมวลผล

7. **วัสดุก่อสร้าง**: ขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้และลักษณะของของเหลวที่กำลังถูกประมวลผล เครื่องระเหยอาจถูกสร้างขึ้นจากวัสดุเช่นสแตนเลสสตีล กระจก หรือสังเคราะห์อื่น

เพื่อให้มีความเข้ากันได้และความทนทาน

เครื่องระเหยแบบมัลติฟังชั่นมักถูกใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่นอาหารและเครื่องดื่ม เภสัชภัณฑ์ เคมี และการบำบัดน้ำเสียโดยมีข้อดีเช่นประสิทธิภาพของพลังงาน การลดต้นทุนในการดำเนินการและความสามารถในการจัดการกับสารละลายที่หลากหลาย