เครื่องพาสเจอไรซ์แบบเพลท (Plate Pasteurizer) เป็นเครื่องที่ใช้ในกระบวนการพาสเจอไรซ์ (pasteurization) ของอาหารหรือเครื่องดื่ม เพื่อลดจำนวนจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายตามมาตรฐานที่กำหนด โดยจะใช้ความร้อนที่คงที่เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และจุลินทรีย์โรคที่อาจอยู่ในอาหารหรือเครื่องดื่ม

คุณสมบัติสำคัญของเครื่องพาสเจอไรซ์แบบเพลทรวมถึง:

1. **เพลท (Plate) หรือถาดที่ใช้**: เครื่องพาสเจอไรซ์แบบเพลทมักมีโครงสร้างที่ประกอบด้วยเพลทหลายชั้นซ้อนกัน โดยอาหารหรือเครื่องดื่มจะถูกนำผ่านพื้นผิวเพลทที่ถูกทำความร้อนเพื่อทำให้การพาสเจอไรซ์เกิดขึ้น

2. **ระบบน้ำร้อนหรือน้ำระเหย**: เครื่องพาสเจอไรซ์แบบเพลทมักจะใช้ระบบน้ำร้อนหรือน้ำระเหยเพื่อส่งความร้อนไปยังเพลท โดยการนำอาหารหรือเครื่องดื่มผ่านเพลทที่มีอุณหภูมิสูงสุดที่กำหนด เพื่อลดจำนวนจุลินทรีย์ที่เป็นอันตราย

3. **ระบบควบคุมอุณหภูมิ**: เครื่องพาสเจอไรซ์มักมีระบบควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำ เพื่อให้สามารถควบคุมอุณหภูมิในเพลทให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมสำหรับการพาสเจอไรซ์

4. **ระบบควบคุมความดัน**: เครื่องพาสเจอไรซ์บางรุ่นอาจมีระบบควบคุมความดันในเพลท เพื่อให้การพาสเจอไรซ์เกิดขึ้นในสภาวะที่เหมาะสม

5. **หน้าจอแสดงผล**: บางรุ่นอาจมีหน้าจอแสดงผลที่ใช้ในการติดตามและควบคุมการดำเนินการของเครื่องพาสเจอไรซ์

6. **เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller)**: เพื่อให้สามารถระบายความร้อนที่สะสมไปจากการพาสเจอไรซ์ได้อย่างรวดเร็วและป้องกันการคั่นตัวของอาหารหรือเครื่องดื่ม

7. **ระบบล้างตัวเอง**: บางรุ่นอาจมีระบบที่ช่วยในการล้างเครื่องพาสเจอไรซ์โดยอัตโนมัติหลังจากการใช้งาน

8. **ความปลอดภัย**: เครื่องพาสเจอไรซ์แบบเพลทมักมีระบบความปลอดภัยที่ช่วยป้องกันอุบัติเหตุในการใช้งาน เช่น ระบบป้องกันการเข้าถึงของเด็ก หรือระบบตรวจจับการเข้าใกล้บริเวณที่ทำงาน

เครื่องพาสเจอไรซ์แบบเพลทเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เพราะมีประสิทธิภาพในการลดจำนวนจุลินทรีย์และการคงความสดของอาหารหรือเครื่องดื่มไว้ในระยะเวลาที่นานโดยไม่ต้องใช้วัสดุเสียเพิ่มเติม และรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไว้ในระดับสูง