เครื่องพาสเจอร์ไรส์ระบบไฟฟ้า (Electric Pasteurizer) เป็นเครื่องที่ใช้ในกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์ (pasteurization) ของอาหารหรือเครื่องดื่มโดยใช้พลังงานไฟฟ้าในการสร้างความร้อน เพื่อลดจำนวนจุลินทรีย์และจุลินทรีย์โรคที่อาจอยู่ในอาหารหรือเครื่องดื่มลงตามมาตรฐานที่กำหนด คุณสมบัติสำคัญของเครื่องพาสเจอร์ไรซ์ระบบไฟฟ้าอาจมีดังนี้:

1. **ระบบทำความร้อนด้วยไฟฟ้า**: เครื่องพาสเจอร์ไรซ์ระบบไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานในการสร้างความร้อน เพื่อให้สามารถทำให้การพาสเจอร์ไรซ์เกิดขึ้นโดยลดจำนวนจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายลง

2. **ระบบควบคุมอุณหภูมิ**: เครื่องพาสเจอร์ไรซ์ระบบไฟฟ้ามักมีระบบควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำ เพื่อให้สามารถควบคุมอุณหภูมิในการพาสเจอร์ไรซ์ได้อย่างเหมาะสม

3. **ระบบเซนเซอร์อุณหภูมิ**: เพื่อตรวจวัดและควบคุมอุณหภูมิในตัวอย่างอาหารหรือเครื่องดื่มในขณะที่มีการพาสเจอร์ไรซ์

4. **หน้าจอแสดงผล**: บางรุ่นอาจมีหน้าจอที่ใช้ในการติดตามและควบคุมการดำเนินการของเครื่องพาสเจอร์ไรซ์

5. **ความปลอดภัย**: เครื่องพาสเจอร์ไรซ์ระบบไฟฟ้ามักมีระบบความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน เช่น ระบบป้องกันการเข้าถึงของเด็ก หรือระบบตรวจจับการเข้าใกล้บริเวณที่ทำงาน

6. **ความสะดวกในการใช้งาน**: เครื่องพาสเจอร์ไรซ์ระบบไฟฟ้ามักมีการออกแบบให้ใช้งานได้ง่ายและสะดวกสบาย โดยมักมีระบบควบคุมที่ใช้งานง่าย

7. **ความทนทานและคุณภาพวัสดุ**: เครื่องพาสเจอร์ไรซ์ระบบไฟฟ้ามักถูกผลิตจากวัสดุที่ทนทาน เพื่อให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและคงทนต่อการใช้งานในระยะยาว

8. **ระบบล้างตัวเอง**: บางรุ่นอาจมีระบบที่ช่วยในการล้างเครื่องพาสเจอร์ไรซ์โดยอัตโนมัติหลังจากการใช้งาน

เครื่องพาสเจอร์ไรซ์ระบบไฟฟ้าเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เนื่องจากสามารถลดจำนวนจุลินทรีย์และรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไว้ในระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ