เครื่องผ่ากลางมะระขี้นก (Okra Slicing Machine) เป็นเครื่องที่ใช้ในการผ่าหัวและตัดลูกมะระขี้นกออกเป็นชิ้นเพื่อใช้ในการปรุงอาหารหรือการบรรจุภัณฑ์ โดยมักใช้ในโรงงานผลิตอาหารหรือสถานที่ที่มีการใช้มะระขี้นกในปริมาณมาก