เครื่องปิดฝาเป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการบรรจุสินค้าเข้าถุงหรือภาชนะ โดยทำหน้าที่ปิดฝาให้สนิทและปลอดภัย มักใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ยาและเคมีภัณฑ์ เพื่อรักษาความสดของสินค้า ความปลอดภัย และความสมบูรณ์