เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วรอบสูงเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแยกสารที่มีความหนาแน่นต่างกันจากผสมหรือของละลายโดยใช้แรงเหวี่ยง เครื่องนี้หมุนด้วยความเร็วสูงทำให้สารหนักหรือสารต่างๆ เคลื่อนที่ไปทางนอกสู่ผนังของหลอดหรือโรเตอร์เครื่องปั่นในขณะที่สารที่เบากว่าจะยังคงอยู่ใกล้กลาง