เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตครีมหรือโลชั่น โดยทั่วไปใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางหรือเภสัชกรรม เครื่องนี้ทำงานภายใต้เงื่อนไขด้านสุญญากาศเพื่อเอาอากาศออกจากผลิตภัณฑ์ซึ่งช่วยลดการออกซิเดชันและสร้างความคงทนให้สินค้ามีอายุการเก็บรักษานานขึ้น นอกจากนี้ยังรวมกระบวนการเอมัลซิฟิเคชันและโฮโมจีไนเซชันเพื่อให้ได้สารละลายที่เป็นครีมหรือโลชั่นที่เนียนละเอียดและมีความเสถียรในสินค้าสุดท้าย