การบรรจุภัณฑ์บรรจุสภาพแก้วแดง (MAP) เป็นวิธีที่ใช้เพื่อเพิ่มอายุการเก็บรักษาของอาหารสดหรืออาหารที่มีการประมวลผลเล็กน้อยโดยการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศภายในหีบห่อ ซึ่งมักประกอบด้วยการแทนอากาศภายในหีบห่อด้วยสมดุลของก๊าซที่เหมาะสมสำหรับการรักษาอาหาร