SOFT GELATIN ENCAPSULATION MACHINE เป็นเครื่องที่ใช้ในกระบวนการผลิตแคปซูลอ่อนที่มีเจลาตินเป็นฐาน โดยมีการใช้เครื่องอัดและรูปร่างพิเศษเพื่อให้ได้แคปซูลที่มีลักษณะอ่อนนุ่มและง่ายต่อการย่อย เครื่องนี้มักใช้ในอุตสาหกรรมเภสัชกรรมสำหรับผลิตวัตถุเสริมอาหารหรือยา