เครื่องบรรจุนมอัดเม็ดใส่ซอง (Milk Granule Filling and Packaging Machine) เป็นเครื่องที่ใช้ในกระบวนการบรรจุนมเม็ดหรือผงละเอียดลงในซองในปริมาณที่แน่นอน โดยมีกระบวนการอัตโนมัติที่ทำให้นมหรือผงละเอียดถูกวัดและบรรจุลงในซองอย่างถูกต้อง ซึ่งเครื่องนี้มักใช้ในโรงงานผลิตนมหรือสินค้าอื่นที่ต้องการบรรจุในซอง