เครื่องบรรจุซองละเอียด (Granule Sachet Filling Machine) เป็นเครื่องที่ใช้ในการบรรจุสารเคมีหรือของเหลวลงในซองสำหรับผลิตภัณฑ์เม็ด โดยเฉพาะ เช่น เม็ดยา ผงโปรตีน หรือผงอื่น ๆ เครื่องนี้มักถูกใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเสริมและยา ที่ต้องการบรรจุเม็ดละเอียดในซองเพื่อความสะดวกในการใช้งาน