เป็นเครื่องที่ใช้ในการบรรจุสารเคมีหรือของเหลวอื่นๆ ลงในหลอดพลาสติกหรือหลอดโลหะ โดยอัตโนมัติ มักใช้ในการบรรจุครีม, เจล, สบู่, หรือยาทาแผล เครื่องนี้สามารถจ่ายของเหลวลงในหลอดอย่างสะอาดและแม่นยำ โดยมีระบบที่ช่วยในการปรับปริมาณและประสิทธิภาพการบรรจุให้เหมาะสม มีความสามารถในการทำงานอัตโนมัติทำให้ลดเวลาและความเหนื่อยลงในกระบวนการผลิตด้วย