เครื่องบรรจุของเหลวลงซอง (Liquid Packaging Machine) เป็นเครื่องที่ใช้ในกระบวนการบรรจุสารของเหลวลงในซอง โดยมักใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องนี้สามารถทำงานอัตโนมัติเพื่อวัดปริมาณของเหลว นับจำนวนซอง กรอกเหลวลงในซอง และซีลซองให้สนิท มักใช้ในการบรรจุน้ำปรุงอาหาร เครื่องดื่ม น้ำมัน หรือสารเคมีอื่น ๆ