เป็นเครื่องที่ใช้ในการบดหรือบดวัสดุให้เล็กลงด้วยการตีด้วยค้อนขนาดเล็กที่ติดตั้งบนออกแหล่งที่หมุน โดยที่ค้อนจะตีวัสดุอย่างต่อเนื่อง เครื่องนี้มักใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เกษตร, แร่, และการจัดการขยะ เพื่อลดขนาดของวัสดุเช่น เมล็ดพืช, ไบโอมาสหรือวัสดุรีไซเคิล เพื่อให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งานต่อไป การปรับขนาดและรูปแบบของค้อนและความเร็วของออกแหล่งที่หมุนสามารถทำได้เพื่อให้ได้ขนาดของวัสดุผลลัพธ์ตามที่ต้องการได้