เครื่องฟิทซ์มิล (Fitz Mill Machine) หรือที่รู้จักกันในนาม Fitzpatrick Mill หรือ Fitz Mill เป็นชนิดของเครื่องในการบดขนาดและควบคุมขนาดอนุภาคในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมเภสัชกรรม อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคมี และเครื่องสำอาง มันทำงานบนหลักการของแรงกระแทกที่ความเร็วสูง การบีบอัด และแรงเซี่ยงที่ทำให้วัสดุสลายเป็นเม็ดเล็ก ๆ

นี่คือภาพรวมของวิธีการทำงานของเครื่องฟิทซ์มิล:

1. **โครงสร้าง**: เครื่องฟิทซ์มิลประกอบด้วยส่วนประกอบของโรเตอร์ที่มีมีมีดหรือใบมีดที่หมุนด้วยความเร็วสูงภายในภาชนะหรือห้องเหล็กซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่คงที่ โรเตอร์มักจะถูกขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ไฟฟ้า

2. **กลไกการเติม**: วัสดุที่จะประมวลผลจะถูกเติมเข้าสู่ห้องมิลผ่านท่อบรรจุหรือสกรูเติม เมื่อวัสดุเข้าสู่ห้องมิล มันจะมาสัมผัสกับใบมีดที่หมุน

3. **การลดขนาด**: เมื่อโรเตอร์หมุน ใบมีดจะมีแรงกระแทกและการตัดที่ความเร็วสูงต่อวัสดุ ซึ่งทำให้เม็ดสลายเป็นชิ้นเล็ก ๆ ขนาดที่สามารถควบคุมได้โดยการปรับความเร็วของโรเตอร์และขนาดรูปแบบของใบมีด

4. **ควบคุมขนาดอนุภาค**: เครื่องฟิทซ์มิลมีความสามารถในการควบคุมการกระจายขนาดอนุภาคอย่างแม่นยำ มันทำได้โดยการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความเร็วของโรเตอร์ การปรับแต่งใบมีด และขนาดของหน้าจอ รุ่นบางรุ่นอาจมีหน้าจอที่สามารถเปลี่ยนได้เพื่อปรับแต่งขนาดอนุภาคต่อไป

5. **การปล่อย**: เมื่อวัสดุมาถึงขนาดอนุภาคที่ต้องการ เมื่อเสร็จสิ้น วัสดุจะออกจากห้องมิลผ่านทางเปิดที่มีที่ตั้งที่ด้านล่างหรือด้านข้างของเครื่อง วัสดุที่ออกจากมิลสามารถเก็บไว้สำหรับการประมวลผลหรือบรรจุภัณฑ์ต่อไป

6. **การทำความสะอาดและบำรุงรักษา**: หลังจากใช้งานแล้ว เครื่องต้องทำความสะอาดอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนระหว่างชุดวัสดุที่แตกต่างกัน เครื่องฟิทซ์มิลหลายรุ่นถูกออกแบบมาเพื่อความง่ายในการถอดชิ้นส่วนและทำความสะอาดเพื่อช่วยให้การบำรุงรักษาและความสะอาดเป็นไปอย่างสะดวก

7. **การใช้งาน**: เครื่องฟิทซ์มิลมีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสำหรับการลดขนาดอนุภาคและควบคุมขนาดอนุภาค การใช้งานที่พบบ่อยรวมถึงการบดและขัดขวางของยา (สำหรับการผลิตยา) ส่วนผสมอาหาร (เช่น เครื่องเทศ ข้าวฟ่าง และสมุนไพร) เคมี (สำหรับการประมวลผลผง) และเครื่องสำอาง (สำหรับการผลิตผงละเอียด)

โดยรวม เครื่องฟิทซ์มิลเป็นเครื่องมือที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพสำหรับการลดขนาดอนุภาคและควบคุมขนาดอนุภาค ซึ่งให้ความยืดหยุ่นในการประมวลผลวัสดุต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ