เครื่องทำแกรนูลแบบหมุนเหวี่ยงเป็นชนิดหนึ่งของอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำแกรนูลเนื่องจากการหมุนของมัน เครื่องทำแกรนูลชนิดนี้มักประกอบด้วยกระบอกหมุนหรือกระบอกที่มีพาดเพลาหรือใบมีดภายใน วัสดุที่ต้องการทำให้เป็นเม็ดจะถูกนำเข้าในกระบอก และเมื่อกระบอกหมุน พาดหรือใบมีดภายในกระบอกจะเขย่าวัสดุทำให้เกิดการเป็นเม็ด