เครื่องอัดเม็ดแบบดั้งเดิมหรือที่เรียกกันอีกชื่อว่าเครื่องอัดเม็ดหรือเครื่องอัดเม็ดเป็นอุปกรณ์เครื่องกลที่ใช้ในการกดสารผงเข้าไปในรูปร่างของเม็ดหรือเม็ดเพื่อให้มีขนาดและน้ำหนักที่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือเทคนิคการผลิตที่กำหนดไว้ เครื่องเหล่านี้ได้มีการใช้งานมาเป็นเวลาหลายศตวรรษในกระบวนการผลิตยาเพื่อสุขภาพ อุตสาหกรรมอาหารเสริม และการผลิตสมุนไพร ซึ่งมีลักษณะและคุณลักษณะหลักต่อไปนี้:

1. **ฮอปเปอร์ (Hopper)**: นี่คือที่ที่วัตถุดิบในรูปของผงถูกโหลดลงในเครื่องก่อนเริ่มกระบวนการอัด

2. **ได (Die)**: ไดเป็นแม่พิมพ์ที่ใช้สร้างเม็ดหรือเม็ดโดยมีรูรูปร่างและขนาดที่เฉพาะเจาะจงตรงกับรูปและขนาดของเม็ดที่ต้องการ

3. **ปั๊ม (Punches)**: ปั๊มเป็นตะเกียบหรือหมุดโลหะที่กดสารผงลงไปในช่องเม็ดเพื่อสร้างเม็ด พวกเขาเคลื่อนไหวขึ้นและลงภายในไดริ่งขณะกระบวนการอัด

4. **กลไกการอัด (Compression Mechanism)**: กลไกการอัดใช้แรงกดที่ปั๊มเพื่อทำให้เม็ดสามารถกดและควบคุมความหนาแน่นและความแข็งแรงของเม็ดได้อย่างสม่ำเสมอ

5. **ระบบขับออก (Ejection System)**: เมื่อเม็ดเกิดขึ้นแล้ว จำเป็นต้องนำออกจากได บางเครื่องมีระบบการขับออกอัตโนมัติในขณะที่บางระบบต้องใช้การนำเม็ดออกด้วยมือ

6. **การควบคุมความเร็ว (Speed Control)**: เครื่องอัดเม็ดสมัยใหม่มักมีการควบคุมความเร็วแบบสามารถปรับได้ ทำให้ผู้ผลิตสามารถปรับอัตราการผลิตตามความต้องการเฉพาะและลักษณะของสารผงที่กำลังถูกอัด

7. **คุณสมบัติด้านความปลอดภัย (Safety Features)**: เครื่องอัดเม็ดอาจมีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือความเสียหายแก่เครื่อง ซึ่

งสามารถรวมอยู่เช่นปุ่มหยุดฉุกเฉิน การคุมตัวกัน และเซ็นเซอร์เพื่อตรวจจับอาการเสีย

8. **ความเข้ากันได้ของวัสดุ (Material Compatibility)**: เครื่องอัดเม็ดดั้งเดิมมักถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้กับชนิดของวัสดุที่หลากหลาย เช่น ยาเภสัชกรรม วิตามิน แร่ธาตุ สารสกัดจากสมุนไพร และสารผงอื่น ๆ

9. **ความสะดวกในการทำความสะอาดและบำรุงรักษา (Ease of Cleaning and Maintenance)**: การรักษาความสะอาดและความถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญในการผลิตยาเภสัชกรรมและอาหารเสริม ดังนั้น เครื่องอัดเม็ดควรออกแบบให้ง่ายต่อการทำความสะอาดและบำรุงรักษาเพื่อป้องกันการปนเปื้อนระหว่างแบทช์

โดยรวมแล้ว เครื่องอัดเม็ดแบบดั้งเดิมมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมเภสัชกรรมและอาหารเสริมโดยการทำให้กระบวนการผลิตเม็ดแข็งอย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ เป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการรักษาคุณภาพและความสม่ำเสมอของเม็ดและเม็ด